Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.6. Kommunale ytelser: Omsorgslønn og avlastning

Omsorgslønn

Omsorgslønn er en økonomisk ytelse som kan gis til person som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Det ytes vanligvis i forbindelse med pleie og omsorg av gamle, syke pasienter, alvorlig funksjonshemmede voksne og multifunksjonshemmede barn. Det er omsorgsoppgavens tyngde som er avgjørende, ikke pasientens tilstand eller alder. 

Omsorgslønn innvilges av kommunen etter søknad og vurdering av behov. Kommunen kan velge å gi andre tjenester i stedet. Kommunen fastsetter omfanget av omsorgsarbeidet etter individuell vurdering.

Lønnsnivået er som for omsorgsarbeidere, og uavhengig av lønnsmottakers utdannelse og øvrige lønnsnivå. For noen personer kan dette være en tilfredsstillende løsning som gjør det mulig å yte omsorg med redusert innsats i normalt arbeid, uten for stort økonomisk tap.

Avlastning

Personer med stort omsorgsarbeid kan ha krav på avlastning ved at noen andre overtar omsorgen for den pleietrengende i perioder.

Dette kan være spesielle avlastningsboliger for barn, særlige boliger for funksjonshemmede eller sykehjem.

Det å få avlastning skal gi omsorgsyter mulighet til å få fritid, hente seg inn, feriere eller annet. I spesielle situasjoner kan dette muligens være en ytelse som kan forhindre bruk av sykmelding til omsorgsgiver.

Siste faglige endring: 05. februar 2024