Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.3. Behandlingsdager

Det er mulig å bli sykmeldt inntil én hel behandlingsdag i uken dersom behandlingen krever det. Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager kan godtas dersom selve behandlingen gjør at pasienten ikke kan arbeide på behandlingsdagen. Det er ikke tilstrekkelig til å få rett til sykepenger at vedkommende faktisk er borte fra arbeidet behandlingsdagen fordi det meste av dagen går med til reise og behandling. Enkeltstående behandlingsdager godkjennes kun for hele dagen, det vil si 100 % sykmelding.

Dersom det er behov for flere behandlingsdager i uken benyttes gradert sykmelding.

For kiropraktorer og manuellterapeuter gjelder avgrensningen på totalt 12 uker i utstrekning, også når de sykmelder for enkeltstående behandlingsdager.

Sykmelder må attestere at det er nødvendig av hensyn til behandlingens virkning at vedkommende ikke arbeider den dagen:

  • Tidsperioden for behandlingen (f.o.m.–t.o.m.) og antall behandlingsdager angis i eget felt i sykmeldingen.
  • Vet behandler hvilke datoer dette gjelder, kan man skrive dem som melding til NAV i sykmeldingen. Pasienten dokumenterer oppmøte overfor NAV med timekort eller kvitteringer fra behandler.

Fordelen med behandlingsdager er at pasienten bruker én og én dag av sykepengeåret, og kun behandlingsdagene teller. Om pasienten har én behandlingsdag i uken i 10 uker så er det kun brukt 2 uker av sykepengeåret. Hvis pasienten derimot hadde fått 20 prosent sykmelding, hadde han brukt 10 uker av sykepengeåret.

Egenmelding i en periode med sykmelding ved behandlingsdager kan brukes dersom krav til bruk av egenmelding ellers er innfridd og at arbeidstaker har vært på jobb mellom en behandlingsdag og en egenmeldingsdag.

Siste faglige endring: 28. november 2016