3. Smitteforebyggende tiltak

3.1 Generelle smitteverntiltak

3.2 Nivåinndeling av smitteverntiltak (trafikklysmodell)

3.3 Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO

3.4 God hygiene

3.5 Redusert kontakt mellom personer

3.6 Smitteverntiltak i enkelte fag


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 26. juni 2020