Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi

Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi skal utføre undersøkelser på definerte agens på vegne av helsemyndighetene og alle andre laboratorier.

Rapportering og evaluering

Rapporteringsskjema for nasjonale referanselaboratorium i medisinsk mikrobiologi (QuestBack).

Fristen for rapportering er 31. mars hvert år. 

Last ned rapporter for 2020 (ZIP, 24 MB)

Søk om referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi

Alle referansefunksjoner som foreslås kan bli utlyst. Helsedirektoratet mottar også søknader uavhengig av utlysing, og vi behandler søknader fortløpende. 

Søknadsskjema for medisinsk mikrobiologi (QuestBack)

Oversikt over referansefunksjoner

Virus

Agens Ansvarlig institusjon
Influensavirus Folkehelseinstituttet
Polio/enterovirus Folkehelseinstituttet
Hepatittvirus (A, B, C, D, E) Folkehelseinstituttet
Kusma Folkehelseinstituttet
Meslinger Folkehelseinstituttet
Rubella Folkehelseinstituttet
Coronavirus med alvorlig utbruddspotensiale Folkehelseinstituttet
Tick-Borne encephalitis (TBE) Folkehelseinstituttet
Humant papillomavirus (HPV) ​Akershus universitetssykehus HF
​Cytomegalovirus (CMV) Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF
Adenovirus Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF
Humant immunsviktvirus (hiv) Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF 
Rotavirus ​Folkehelseinstituttet

Næringsmiddelbårne bakterier

Agens Ansvarlig institusjon
Salmonella Folkehelseinstituttet
Shigella Folkehelseinstituttet
Yersinia Folkehelseinstituttet
​Tarmpatogene E. coli (+ EHEC) Folkehelseinstituttet
Campylobacter Folkehelseinstituttet
Vibrio Folkehelseinstituttet
Brucella Folkehelseinstituttet
Listeria Folkehelseinstituttet

​Bakterielle toksiner

Agens Ansvarlig institusjon
​Bacillus cereus Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
​Clostridium perfringens (gassgangren) ​NMBU
Stafylokokk enterotoksin ​Veterinærinstituttet
Clostridium botulinum (botulisme) NMBU

​Luftveispatogener

Agens Ansvarlig institusjon
​Mykobakterier ​Folkehelseinstituttet
​Meningokokker ​Folkehelseinstituttet
Gruppe A streptokokker ​Folkehelseinstituttet
Pneumokokker ​Folkehelseinstituttet
​Haemophilus influenzae ​Folkehelseinstituttet
Corynebacterium diphteria (difteri) ​Folkehelseinstituttet
​Legionella Helse Vest RHF ved Helse Stavanger HF

Andre bakterier

Agens Ansvarlig institusjon
​Fransiscella ​Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF
​Leptospira Folkehelseinstituttet
Bacillus anthracis (miltbrann) Folkehelseinstituttet
​Bordetella pertussis (kikhoste) Folkehelseinstituttet
Gruppe B streptokokker Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF
MRSA Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF
Borrelia burgdorferi (borreliose) Helse Sør-Øst RHF ved Sørlandet sykehus HF
Clostridioides difficile Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF
Neisseria gonorrhoeae (gonoré) Folkehelseinstituttet
​Treponema pallidum (syfilis)  Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF
​Burkholderia (B. pseudomallei og mallei) Folkehelseinstituttet

Medisinske soppsykdommer

Agens Ansvarlig institusjon
​Medisinske soppsykdommer ​Helse Sør-Øst RHF ved – Oslo universitetssykehus HF 

Parasitter

Agens Ansvarlig institusjon
Toxoplasma Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF 
Molekylærbiologisk parasittdiagnostikk Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF
Serologisk parasittdiagnostikk ​Helse Nord RHF ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Resistensgener antibiotika

Agens Ansvarlig institusjon
​Karbapenem - gram-negative staver ​​Helse Nord RHF ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
​Linezolid - enterokokker ​​Helse Nord RHF ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
​Colistin - gram-negative staver Helse Nord RHF ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
​Vankomycin - enterokokker Helse Nord RHF ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Ansvar og oppgaver

Offentlige nasjonale medisinsk-mikrobiologiske referansefunksjoner ble formalisert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2005, og er i dag regulert i rundskriv I-5/2013 - Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi (regjeringen.no).

Nasjonale referanselaboratorium i medisinsk mikrobiologi har et landsdekkende ansvar. Overordnede oppgaver og de faglige og praktiske kravene til laboratoriene går fram av MSIS-forskriften (lovdata.no). MSIS- og tuberkulose­forskriften er også det juridiske grunnlaget for de medisinske mikrobiologiske referansefunksjonene. Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi er etter forskriften tillagt følgende oppgaver:

  • Referansediagnostikk
  • Opprettholde en samling av stammer og annet referansemateriale
  • Vitenskapelig råd og støtte
  • Samarbeid og forskning
  • Overvåking, beredskap og respons ved utbrudd av smittsomme sykdommer

En nærmere forklaring på disse punktene fremgår av vedlegg I i rundskrivet. Mer informasjon er også tilgjengelig hos European Centre for Disease Prevention and Control i rapporten Core functions of microbiology reference laboratories for communicable diseases (ecdc.europa.eu).

Rådgivningsgruppe

Helsedirektoratet er ansvarlig for å oppnevne en rådgivningsgruppe for nasjonale referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi. Rådgivningsgruppen skal ledes av Helsedirektoratet, og medlemmene skal være fra Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, de regionale helseforetakene, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Veterinærinstituttet og brukergrupper.

Rådgivningsgruppen skal ha to medlemmer fra henholdsvis Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og de regionale helseforetakene. Det skal være ett medlem hver fra henholdsvis NMBU, Veterinærinstituttet og de som er profesjonelle brukere av tjenestene.

Rådgivningsgruppen foretar en faglig vurdering av både søknader og innkommende rapporter. Basert på blant annet anbefalingen fra rådgivningsgruppen vurderer helsedirektoratet søknader og rapporter. Helsedirektoratet gir en innstilling til utpekende myndighet, Helse- og omsorgsdepartementet.

Bakgrunn og hensikt

For å stille sikker diagnose eller for å undersøke smittestoffets karakteristika videresendes (refereres) det biologiske materialet til et referanselaboratorium for nærmere undersøkelser. Referanselaboratoriet gir nærmere anvisning for innsendelse av prøvematerialet fra primærlaboratoriene.

Pasientrettede undersøkelser utføres for korrekt diagnostisering eller behandling av en pasient. Folkehelserettede undersøkelser utføres på vegne av helsemyndighetene for overvåkning, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer. Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi skal ivareta begge oppgavene. Nasjonale referanselaboratorier ivaretar både primærdiagnostikk, sekundærdiagnostikk og kvalitetssikring av analyser. Referanselaboratorier har samme meldingsplikt til MSIS som det rekvirerende laboratorium.

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 13.07.2021