Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon

Se kapittel 9 for rapporteringskrav av rehabilitering og habilitering utenfor institusjon.