Sykelig overvekt - barn (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Definisjon: Barn (0-18 år, enkelte helseforetak har andre aldersangivelser), isoKMI større eller lik 35, isoKMI større eller lik 25 med komplikasjoner og/eller risikofaktorer:
 • mistanke om medisinsk årsak til fedme (kortvokst, dyskrine trekk, forsinket psykomotorisk utvikling, synsforstyrrelse og hodepine
 • redusert glukosetoleranse
 • hyperinsulinisme
 • hypertensjon
 • dyslipidemi
 • søvnapné
 • svært rask vektøkning
 • alvorlig bekymring for vektoppgang
 • alvorlig overspising
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling starter i tverrfaglig poliklinikk ved barneavdeling. Behandlingsforløpet ved sykelig overvekt starter når pasienten og foresatte tas inn i tverrfaglige utredning- og behandlingsforløpet i spesialisthelsetjenesten, og behandlingsfristen anses som innfridd ved første konsultasjon.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tilgrunnliggende sykdom og høy isoKMI
 • tilleggssykdommer
 • mistanke om tilgrunnliggende sykdom som årsak til overvekt
 • spiseforstyrrelse
 • depresjon
 • behandlingsmotivasjon hos barn/ungdom og familie
 • vansker med dagligdagse gjøremål
 • isoleringstendens med skolefravær og manglende utdanning som konsekvens

Klinisk erfaring tilsier at behandling bør starte i så ung alder som mulig