2. Tilstander for sykelig overvekt

2.1 Sykelig overvekt - barn

2.2 Sykelig overvekt - voksne

Sist faglig oppdatert: 05. oktober 2015