Sterke smerter som er vanskelige å behandle (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med kjent alvorlig langtkommet grunnsykdom for eksempel kreft, KOLS, hjertesykdom eller sluttfase av MS.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig vurdering og behandling ved smerteklinikk, inkludert invasive metoder.
Veiledende frist for start behandling
4 uker