2. 4
Sterke smerter som er vanskelige å behandle

Først publisert: 12. oktober 2015 Sist faglig oppdatert: 24. september 2015