KAPITTEL 2. 4
Muskel- og skjelettsykdommer - lokaliserte, ved mistanke om revmatisk inflammatorisk sykdom

Sist faglig oppdatert: 29. september 2015