KAPITTEL 2. 17
Utviklingsforstyrrelser/autismespekter tilstander, mistanke om gjennomgripende forstyrrelser/tilstander

Først publisert: 12. oktober 2015 Sist faglig oppdatert: 29. september 2015