2.17. Utviklingsforstyrrelser/autismespekter tilstander, mistanke om gjennomgripende forstyrrelser/tilstander

Sist faglig oppdatert: 29. september 2015