KAPITTEL 2. 7
Psykiske symptomer - alvorlige, sekundært til somatisk sykdom

Først publisert: 12. oktober 2015 Sist faglig oppdatert: 24. september 2015