KAPITTEL 2. 6
Lungefortetninger/hæmoptyse

Sist faglig oppdatert: 28. september 2015