2.3. Funksjonssvikt utviklet over 4-12 uker

Sist faglig oppdatert: 28. september 2015