2. Tilstander for geriatri

2.1 Komplisert kognitiv svikt

2.2 Falltendens og gangvansker

2.3 Funksjonssvikt utviklet over 4-12 uker

Sist faglig oppdatert: 25. oktober 2015