Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.14. Alternative kommunikasjonsløsninger ved kapasitetsproblemer

Ved stor belastning i Nødnett kan det oppleves kapasitetsbegrensninger, ved at samtaler ikke kan gjennomføres. Dette er spesielt aktuelt ved mange samtidige brukere på et geografisk begrenset område, for eksempel et større skadested. I slike tilfeller kan følgende tiltak anvendes:

  • Minne mannskapene om radiodisiplin
  • Unngå en-til-en samtaler i geografisk område nær hendelsen
  • Reduser antall talegrupper som brukes på hendelsesstedet
  • Avslutte bruk og lytting på talegrupper som ikke er tildelt aktuell hendelse (husk radioterminaler i kjøretøy)
  • Strengere prioritering av radiotrafikk
  • Vurdere bruk av DMO og eventuelt DMO Repeater
  • Vurdere bruk av felles talegrupper
  • Vurdere bruk av alternative sambandsmidler
  • Vurdere bruk av SDS

Siste faglige endring: 19. oktober 2018