Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13. Bakgrunn og metode

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet en veileder for organisering og drift av legevakter og legevaktsentraler i kommunene.

Målet for denne veilederen

Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral skal være til hjelp for kommunen for ledelse, organisering, drift og kvalitetsarbeid i den kommunale legevaktordningen.

Formålet er å:

  • gi praktiske anbefalinger til planlegging, drift og organisering av legevaktordningen i kommunene.
  • gi praktiske anbefalinger om hvordan implementere kravene til legevaktene og legevaktsentralene satt i gjeldende lov og forskrift.
  • gi råd om hvordan tilpasse anbefalingene til ulike lokale forutsetninger for legevaktene.

Veilederen henvender seg først og fremst til følgende målgrupper

Målgruppen for veilederen er ledere ved legevaktene og kommunene, som har ansvar for planlegging, organisering og drift av den kommunale legevaktordningen.

Oppbygging av veilederen

Helsedirektoratet ønsker å presisere kommunenes ansvar for å sikre kvalitativt gode og likeverdige helsetjenester ved legevaktene.

Veilederen inneholder anbefalinger knyttet til krav i lov og forskrifter for legevaktordning. I tillegg har vi lenket til nettsiden til Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), hvor man kan finne utfyllende faglige råd, veiledning til implementering av anbefalingene i veilederen.

Siste faglige endring: 28. februar 2020