Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.6. Rett til bistand og beskyttelse

Rettigheter

Status som mulig offer for menneskehandel utløser visse rettigheter, blant annet knyttet til juridisk bistand, oppholdsstatus, rett til bolig, rett til helsetjenester m.m.

Rettigheter (menneskertilsalgs.no)

Juridisk bistand

Mulige ofre for menneskehandel har rett til gratis advokatbistand for å få vurdert sin situasjon og få råd vedrørende blant annet søknad om refleksjonsperiode og eventuell politianmeldelse. Dersom saken blir anmeldt, har vedkommende krav på gratis advokatbistand under hele prosessen. Bistandsadvokaten skal da ivareta offerets interesser under etterforskningen og under en eventuell straffesak.

Juridisk bistand (menneskertilsalgs.no)

Refleksjonsperiode

Antatte ofre for menneskehandel kan søke om refleksjonsperiode eller begrenset oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel, eller de kan søke om beskyttelse (asyl). Dersom de ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse, vurderes det om de kan innvilges oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel, eller opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket. De fleste oppholdstillatelser er midlertidige, men kan etter en lengre sammenhengende periode og etter visse vilkår danne grunnlag for å søke permanent oppholdstillatelse.

Refleksjonsperiode (menneskertilsalgs.no)

Bolig  

Personer som har fått innvilget refleksjonsperiode har rett på tjenester etter sosialtjenesteloven på lik linje med befolkningen for øvrig. Dette innebærer blant annet et trygt botilbud i form av krisesenter, institusjon eller leilighet i regi av kommunen der vedkommende oppholder seg. Det blir regnet som god praksis å også tilby midlertidig bolig til personer som har søkt eller skal søke refleksjonsperiode -det vil si personer som har levert søknad, men venter på svar, og de som har lagd avtale med bistandsadvokat i den hensikt å søke. Det anbefales i slike tilfeller at helse-/sosialarbeideren som følger opp personen bistår vedkommende i kontakten med NAV, ved å f.eks. bekrefte at vedkommende er identifisert som et mulig offer for menneskehandel og er i en prosess der det skal søkes refleksjonsperiode.

Bolig (menneskertilsalgs.no)

NAV Grünerløkka v/Human Trafficking Support Oslo

Det er et landsomfattende råd- og veiledningskontorom menneskehandel for øvrige NAV-kontorer i Norge. Telefonnummer: 99 47 02 79.

NAV Grünerløkka v/Human Trafficking Support Oslo (menneskertilsalgs.no)

Sist faglig oppdatert: 15. september 2021