Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.1. Hva er menneskehandel

Menneskehandel

Sårbare personer kan være i risikosonen for å bli rekruttert inn i menneskehandel. Menneskehandel innebærer at mennesker gjennom bruk av vold, trusler eller misbruk av sårbar situasjon blir tvunget, utnyttet eller forledet til ulike former for arbeid/tjenester, prostitusjon, andre seksuelle formål, kriminalitet, tigging, krigstjeneste eller organhøsting.

Nasjonalt regelverk

Menneskehandel kan være utnytting av andre til prostitusjon eller andre seksuelle ytelser, tvangsarbeid, tvangstjenester, tigging, krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av en persons organer (se straffeloven §257 Menneskehandel).Ved vurdering av om handlingen skal anses som grov menneskehandel, skal det særlig legges vekt på om den som ble utsatt for handlingen var under 18 år, om det ble brukt grov vold eller tvang og om handlingen har medført betydelig utbytte (se straffeloven §258 Grov menneskehandel).

Menneskehandel globalt

Menneskehandel forekommer i alle deler av verden.

Internasjonalt regelverk

FNs protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn –det første globale, juridisk bindende dokumentet som omhandler menneskehandel – ble signert i Palermo på Sicilia (Italia) i år 2000, og ble ratifisert av Norge i 2003.

Sist faglig oppdatert: 15. september 2021