Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.5. Helseproblemer blant ofre for menneskehandel

Ofre for menneskehandel har ofte store og sammensatte helseproblemer

Hvilke helseproblemer den enkelte har, avhenger blant annet av hvor vedkommende er fra (helserisiko og tilgang til helsetjenester i hjemlandet), den enkeltes erfaringer med vold og overgrep før og under menneskehandelssituasjonen, og tilgang til støtte og tilrettelagt hjelp i etterkant. På grunn av fattigdom og dårlige levekår har mange ofre for menneskehandel hatt helseproblemer også i forkant av utnyttelsen.

De fysiske og psykiske helsesymptomene fremstår ofte som sammenvevd, spesielt i den akutte perioden under eller umiddelbart etter menneskehandelssituasjonen. Somatiske symptomer uten en klar organisk årsak er ikke uvanlig, men krever grundig vurdering for å sikre at underliggende medisinske årsaker ikke blir oversett. Symptomer kan sammenfalle med, og forverres av, posttraumatiske reaksjoner.

Fysiske helseproblemer

Ofre for menneskehandel har ofte mange fysiske helsesymptomer. Fysisk smerte og ubehag kan skyldes biologiske, psykologiske eller psykosomatiske forhold (ikke-psykiatriske symptomer forårsaket av psykologiske reaksjoner).

Fysiske helseproblemer (menneskertilsalgs.no)

Psykiske helseproblemer

Ofre for menneskehandel viser i stor grad symptomer på angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Mens symptomene på angst og depresjon for mange avtar over tid, er det mindre sannsynlighet for bedring av PTSD uten behandling. En del har selvmordstanker, og/eller risikofylt bruk av rusmidler. Psykisk helse påvirkes negativt av voldserfaringer før og under utnyttelsen, og av liten sosial støtte og udekkede behov i perioden etterpå.

Psykiske helseproblemer (menneskertilsalgs.no)

Sist faglig oppdatert: 15. september 2021