KAPITTEL 8. 7
Helsehjelp ved kjønnslemlestelse

Sist faglig oppdatert: 09. november 2015