Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.3. Bosetting av flyktninger med ressurskrevende helseproblemer

Kommuner som bosetter flyktninger med omfattende pleiebehov / ressurskrevende bistandsbehov kan søke om ekstra tilskuddsmidler. IMDi forvalter det ekstraordinære tilskuddet ved bosetting av flyktninger med alvorlige, kjente funksjonshemminger, alvorlige behandlingstrengende torturskader eller atferdsvansker (imdi.no). Søknadsfrist ett år etter første bosetting.

Det stilles dokumentasjonskrav i forbindelse med søknad som gjelder funksjonshemmingen eller atferdsvanskene (som hovedregel legeerklæring):

  • opplysninger om den aktuelle sosiale og familiære situasjon
  • fagkyndig beskrivelse av funksjonsnivå og eventuelle hjelpebehov
  • beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak med kostnadsberegning. Eksempel på ekstraordinær kostnad kan være utgifter til nødvendig fysikalsk behandling av torturskader.

Tjenesteyter skal ta initiativ til utarbeidelse av individuell plan (IP) for personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Se veiledning om individuell plan.

Sist faglig oppdatert: 12. november 2015