KAPITTEL 2. 3
Helsetjenester som er gratis for alle

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler hos lege, psykolog, poliklinikk(sykehus), røntgeninstitutt og fysioterapeut, samt for enkelte medisiner og medisinsk utstyr på blå resept.

For barn er all tannbehandling gratis til og med det året de fyller 18 år. Dette gjelder så lenge den utføres i den offentlige tannhelsetjenesten eller hos privatpraktiserende tannlege som har avtale med fylkeskommunens tannhelsetjeneste. Tannregulering er ikke gratis.

Sist faglig oppdatert: 13. marsmars 2017