Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.6. Innspill og oppdateringer

Veilederen er et levende dokument, og det er ønskelig at den er mest mulig relevant for brukerne. Veilederen er tilpasset dagens situasjon og tar ikke høyde for all fremtidig utvikling og problemstillinger som kan komme. For eksempel vil problemstillinger knyttet til lagring og videre bruk av genomdata bli vurdert i forbindelse med Helsedirektoratets utredningsoppdrag innen persontilpasset medisin, og veilederen blir deretter oppdatert.

Gitt den hurtige teknologiske utviklingen innen medisinsk genetikk, er det viktig at Helsedirektoratet får beskjed om implementering av ny metodikk og nye verktøy i helsetjenesten som gjør at veilederen bør oppdateres. Vi tar gjerne imot innspill. Innspillene sendes til #160600ASHB@helsedir.no.

Helsedirektoratet vil sammen med fagmiljøet gå gjennom veilederen senest ett år etter publisering og vurdere behov for oppdatering.

Siste faglige endring: 17. juli 2020