Narkolepsi/katapleksi (helsekrav til førerkort)

Under samlebetegnelsen hypersomnier faller også andre søvnforstyrrelser som skal undersøkes av leger med spesiell kompetanse på å vurdere om helsekravene til førerett i førerkortgruppe 1 er oppfylt.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter at behandlende spesialist har bekreftet at søkeren har oppnådd stabil fase med god funksjon. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.