11. Hjerte- og karsykdommer (§§ 25-29 helsekrav til førerkort)

11.1 Koronarsykdom (helsekrav til førerkort)

11.2 Spesifikke hjertearytmier (helsekrav til førerkort)

11.3 Implanterte defibrillatorer (ICD) (helsekrav til førerkort)

11.4 Hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier (helsekrav til førerkort)

Sist faglig oppdatert: 04. januar 2018