KAPITTEL 11
Hjerte- og karsykdommer (§§ 25-29 helsekrav til førerkort)

Sist faglig oppdatert: 04. januar 2018