Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

MERK: Beløpet gjelder for ordningene "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester" og "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov", samlet.

MERK: Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet, søknad og rapportering sendes dit. Når søknadene er ferdig behandlet tentativ slutten av april, sendes et vedtaksbrev.

Ekstra bevilgning:

Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltakene for barn og unge.
Med forbehold om stortingets godkjenning. Flere barn og unge har opplevd negative konsekvenser på grunn av smittevernstiltak mot covid-19, dette er blant annet beskrevet gjennom rapporter fra ekspertgruppen som er nedsatt for å følge situasjonen for sårbare barn og unge. Det foreslås derfor å øke bevilgningen til tilskuddsordningen Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester med 10 mill. kroner i 2021, for å avdempe konsekvensene smittevernstiltakene har for barn og unge med psykiske plager og lidelser. Tiltaket foreslås innrettet slik at kommuner kan søke støtte til:

 • tiltak for å etablere og opprettholde lavterskeltilbud 
 • og tilpasset, oppsøkende hjelp for barn og unge med psykiske plager og lidelser gjennom pandemien. 

  Regelverk

  Se fullstendig regelverk (PDF)

  Først publisert: 07.01.2020 Sist faglig oppdatert: 05.02.2021 Se tidligere versjoner

  Kontakt

  stig.herman.nygard@helsedir.no