Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Testing ved grenseoverganger

I møte med virusutbruddet har myndighetene innført testing ved grenseoverganger som et tiltak, og etablert en tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader. Ordningen videreføres i 2022 i henhold til Prop. 51 S (2021 – 2022) (økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære strømutgifter).

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Dette er en refusjonsordning. Rapporteringskrav gjelder kun attest fra revisor.

NB: Søknadsbehandlingen er midlertidig stanset i påvente av at nye budsjettmidler blir tilført tilskuddsordningen. Det er åpent for søknad, og for å få oversikt over finansieringsbehovet oppfordrer vi kommunene det gjelder til å sende inn søknad om refusjon så raskt som mulig.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF)

Først publisert: 18.11.2020 Sist faglig oppdatert: 15.02.2022 Se tidligere versjoner

Kontakt

Oyvind.Alseth@helsedir.no