Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Testing ved grenseoverganger

I møte med virusutbruddet har myndighetene innført testing ved grenseoverganger som et tiltak, og etablert en tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader. Ordningen videreføres i 2022 i henhold til Prop. 51 S (2021 – 2022) (økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære strømutgifter).

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

Dette er en refusjonsordning. Rapporteringskrav gjelder kun attest fra revisor.

 

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Kontakt

Først publisert: 18.11.2020 Sist faglig oppdatert: 15.11.2022 Se tidligere versjoner