Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Refusjonsutgifter til legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler (blåresept)

Utviklingstrekk og endringer på legemiddelområdet.

Om statistikken

Legemiddeldataene (forhåndsgodkjent refusjon § 2, individuell stønad § 3 og smittsomme sykdommer § 4) kan sorteres etter blant annet ATC-kode, virkestoff, antall brukere, refusjonsutgifter eller prosentvis endring fra året før.

Regnskapsdata på forsiden kan filtreres på hjemmel, år, kvartal eller måned. Videre kan man kan filtrere ut ønsket informasjon.

Det er også mulig å overføre data fra nettsiden til Excel, PDF eller PowerPoint ved behov for å bruke tallene i andre sammenhenger.

Først publisert: 01.01.2011 Sist faglig oppdatert: 05.10.2018