Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Statistikkalender

Publiseringer fra Norsk pasientregister

Publiserings-dato

Statistikk

Frekvens

8.10.2021

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, september 2021

Månedlig

15.10.2021

Ventelistestatistikk, september 2021

Månedlig

22.10.2021

Aktivitetsdata for somatikk, 2. tertial 2021

Tertial

22.10.2021

Aktivitetsdata, PHV/TSB, 2. tertial 2021

Tertial

22.10.2021

Aktivitetsdata, PHBU, 2. tertial 2021

Tertial

22.10.2021

Ventetider og pasientrettigheter, 2. tertial 2021

Tertial

​29.10.2021

Tid til tjenestestart, 2. tertial 2021

Tertial​

29.10.2021

Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, 2 tertial 2021

Tertial

8.11.2021

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, oktober 2021

Månedlig

15.11.2021

Ventelistestatistikk, oktober 2021

Månedlig

8.12.2021

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, november 2021

Månedlig

15.12.2021

Ventelistestatistikk, november 2021

Månedlig

8.1.2022

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, desember 2021

Månedlig

15.1.2022

Ventelistestatistikk, desember 2021

Månedlig

8.2.2022

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, januar 2022

Månedlig

15.2.2022

​Ventelistestatistikk, januar 2022

Månedlig​

8.3.2022

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, februar 2022

Månedlig

​15.3.2022

​Ventelistestatistikk, februar 2022

Månedlig

18.3.2022

Ventetider og pasientrettigheter, årsdata 2021

Årlig

18.3.2022

Aktivitetsdata, PHV/TSB, årsdata 2021

Årlig

18.3.2022

Aktivitetsdata, PHBU, årsdata 2021

Årlig

18.3.2022

Aktivitetsdata for somatikk, årsdata 2021

Årlig

18.3.2022

Aktivitetsdata for avtalespesialister, somatikk og psykisk helsevern, årsdata 2021

Årlig

25.3.2022

Tid til tjenestestart, 3 tertial 2021

Tertial

25.3.2022

Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, 1 tertial 2022

Tertial

8.4.2022

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, mars 2022

Månedlig

15.4.2022

Ventelistestatistikk, mars 2022

Månedlig

29.4.2022

Personskadedata 2021

Årlig

8.5.2022

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, april 2022

Månedlig

15.5.2022

Ventelistestatistikk, april 2022

Månedlig

8.6.2022

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, mai 2022

Månedlig

15.6.2022

Ventelistestatistikk, mai 2022

Månedlig

24.6.2022

Ventetider og pasientrettigheter, 1. tertial 2022

Tertial

24.6.2022

Aktivitetsdata, PHV/TSB, 1. tertial 2022

Tertial

24.6.2022

Aktivitetsdata, PHBU, 1. tertial 2022

Tertial

24.6.2022

Aktivitetsdata for somatikk, 1. tertial 2022

Tertial

24.6.2022

Aktivitetsdata for avtalespesialister, somatikk og psykisk helsevern, 1.tertial 2022

Tertial

​1.7.2022

Tid til tjenestestart, 1. tertial 2022

Tertial​

​1.7.2022

Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, 1 tertial 2022

Tertial

8.7.2022

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, juni 2022

Månedlig

8.8.2022

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, juli 2022

Månedlig

15.8.2022

Ventelistestatistikk, juni og juli 2022

Månedlig

8.9.2022

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, august 2022

Månedlig

15.9.2022

Ventelistestatistikk, august 2022

Månedlig

8.10.2022

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, september 2022

Månedlig

15.10.2022

Ventelistestatistikk, september 2022

Månedlig

21.10.2022

Aktivitetsdata for somatikk, 2. tertial 2022

Tertial

21.10.2022

Aktivitetsdata, PHV/TSB, 2. tertial 2022

Tertial

21.10.2022

Aktivitetsdata, PHBU, 2. tertial 2022

Tertial

21.10.2022

Aktivitetsdata for avtalespesialister, somatikk og psykisk helsevern, 2.tertial 2022

Tertial

21.10.2022

Ventetider og pasientrettigheter, 2. tertial 2022

Tertial

​28.10.2022

Tid til tjenestestart, 2. tertial 2022

Tertial​

28.10.2022

Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, 2 tertial 2022

Tertial

8.11.2022

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, oktober 2022

Månedlig

15.11.2022

Ventelistestatistikk, oktober 2022

Månedlig

8.12.2022

Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, november 2022

Månedlig

15.12.2022

Ventelistestatistikk, november 2022

Månedlig

Publiseringer fra Kommunalt pasient- og brukerregister

Data fra helse og omsorg rapporteres årlig med frist 15. januar 2022, målet er å publisere så snart som mulig etter dette. 

Tall for allmennleger, legevakt, fysioterapi og fastlege publiseres månedlig. Det er lagt inn en forsinkelse og tall for en måned publiseres 30 dager pluss 3 virkedager etter endt måned.

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 13.12.2021 Se tidligere versjoner