Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Statistikkalender

Publiseringer fra Norsk pasientregister

Publiserings-dato

Statistikkområde og periode

Frekvens

8.1.2022

Pakkeforløp kreft og nasjonale pasientforløp psykisk helsevern og rus. Tall for desember 2021

Månedlig

15.1.2022

Ventetider og pasientrettigheter. Tall for desember 2021

Månedlig

8.2.2022

Pakkeforløp kreft og nasjonale pasientforløp psykisk helsevern og rus. . Tall for januar 2022

Månedlig

15.2.2022

Ventetider og pasientrettigheter. Tall for januar 2022

Månedlig​

8.3.2022

Pakkeforløp kreft og nasjonale pasientforløp psykisk helsevern og rus. . Tall for februar 2022

Månedlig

​15.3.2022

Ventetider og pasientrettigheter. Tall for februar 2022

Månedlig

18.3.2022

Ventetider og pasientrettigheter. Tall for 2021

Årlig

18.3.2022

Aktivitetsdata psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tall for 2021

Årlig

18.3.2022

Aktivitetsdata for somatikk. Tall for 2021

Årlig

18.3.2022

Aktivitetsdata for avtalespesialister innen somatikk og psykisk helsevern. Tall for 2021

Årlig

25.3.2022

Tid til tjenestestart. Tall for 2021

Tertial

25.3.2022

Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten. Tall for 2021

Tertial

8.4.2022

Pakkeforløp kreft og nasjonale pasientforløp psykisk helsevern og rus. Tall for mars 2022

Månedlig

15.4.2022

Ventetider og pasientrettigheter. Tall for mars 2022

Månedlig

25.3.2022

Personskadedata. Tall for 2021

Årlig

8.5.2022

Pakkeforløp kreft og nasjonale pasientforløp psykisk helsevern og rus. Tall for april 2022

Månedlig

15.5.2022

Ventetider og pasientrettigheter. Tall for april 2022.

Månedlig

8.6.2022

Pakkeforløp kreft og nasjonale pasientforløp psykisk helsevern og rus. Tall for mai 2022

Månedlig

15.6.2022

Ventetider og pasientrettigheter. Tall for mai 2022.

Månedlig

24.6.2022

Ventetider og pasientrettigheter. Tall for 1. tertial 2022

Tertial

24.6.2022

Aktivitetsdata psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tall for 1. tertial 2022

Tertial

24.6.2022

Aktivitetsdata for somatikk. Tall for 1. tertial 2022

Tertial

24.6.2022

Aktivitetsdata for avtalespesialister innen somatikk og psykisk helsevern. Tall for 1.tertial 2022

Tertial

​24.6.2022

Tid til tjenestestart. Tall for 1. tertial 2022

Tertial​

​24.6.2022

Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten. Tall for 1 tertial 2022

Tertial

8.7.2022

Pakkeforløp kreft og nasjonale pasientforløp psykisk helsevern og rus. Tall for juni 2022

Månedlig

8.8.2022

Pakkeforløp kreft og nasjonale pasientforløp psykisk helsevern og rus. Tall for juli 2022

Månedlig

15.8.2022

Ventetider og pasientrettigheter. Tall for juni og juli 2022

Månedlig

8.9.2022

Pakkeforløp kreft og nasjonale pasientforløp psykisk helsevern og rus. Tall for august 2022

Månedlig

15.9.2022

Ventetider og pasientrettigheter. Tall for august 2022

Månedlig

8.10.2022

Pakkeforløp kreft og nasjonale pasientforløp psykisk helsevern og rus. Tall for september 2022

Månedlig

15.10.2022

Ventelistestatistikk. Tall for september 2022

Månedlig

21.10.2022

Aktivitetsdata for somatikk. Tall for 2. tertial 2022

Tertial

21.10.2022

Aktivitetsdata, PHV/TSB. Tall for 2. tertial 2022

Tertial

21.10.2022

Aktivitetsdata, PHBU. Tall for 2. tertial 2022

Tertial

21.10.2022

Aktivitetsdata for avtalespesialister, somatikk og psykisk helsevern. Tall for 2.tertial 2022

Tertial

21.10.2022

Ventetider og pasientrettigheter. Tall for 2. tertial 2022

Tertial

​28.10.2022

Tid til tjenestestart. Tall for 2. tertial 2022

Tertial​

28.10.2022

Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten. Tall for 2 tertial 2022

Tertial

8.11.2022

Pakkeforløp kreft og nasjonale pasientforløp psykisk helsevern og rus. Tall for oktober 2022

Månedlig

15.11.2022

Ventelistestatistikk. Tall for oktober 2022

Månedlig

8.12.2022

Pakkeforløp kreft og nasjonale pasientforløp psykisk helsevern og rus. Tall for november 2022

Månedlig

15.12.2022

Ventelistestatistikk. Tall for november 2022

Månedlig

Navnet endres fra "pakkeforløp" til "nasjonale pasientforløp" innen psykisk helse og rus, og tabellen over er oppdatert med denne navneendringen (30. september 2022).

Publiseringer fra Kommunalt pasient- og brukerregister

Data fra helse og omsorg rapporteres årlig med frist 15. januar 2022 og publiseres så snart som mulig etter dette. 

Tall for allmennleger, legevakt, fysioterapi og fastlege publiseres månedlig. Det er lagt inn en forsinkelse og tall for en måned publiseres 30 dager pluss 3 virkedager etter endt måned.

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 30.09.2022 Se tidligere versjoner