Statistikkalender

Datoer for når statistikk fra NPR og KPR er planlagt publisert.

Publiseringer, Norsk pasientregister

Se statistikk fra Norsk pasientregister

Publiseringsdato Tittel Frekvens
15.1.2019 Ventelistestatistikk, desember 2018 Månedlig
15.2.2019 ​Ventelistestatistikk, januar 2019 Månedlig​
​15.3.2019 ​Ventelistestatistikk, februar 2019 ​Månedlig
​19.3.2019 ​Ventetider og pasientrettigheter, årsdata 2018 Tertial​
​19.3.2019 ​Aktivitetsdata, PHV/TSB, årsdata 2018 ​Tertial
​19.3.2019 ​Aktivitetsdata, PHBU, årsdata 2018 ​Tertial
​19.3.2019 ​Aktivitetsdata for somatikk årsdata 2018 ​Tertial
19.3.2019 ​Aktivitetsdata for avtalespesialister, somatikk og psykisk helsevern, årsdata 2018 ​Tertial
​26.3.2019 Tid til tjenestestart, årsdata 2018 Tertial​
12.4.2019 Ventelistestatistikk,, mars 2019 Månedlig
26.4.2019 Personskadedata 2018 Årlig
15.5.2019 Ventelistestatistikk, april 2019 Månedlig
14.6.2018 Ventelistestatistikk, mai 2019 Månedlig
28.6.2019 Ventetider og pasientrettigheter, 1. tertial 2019 Tertial
28.6.2019 Aktivitetsdata, PHV/TSB, 1. tertial 2019 Tertial
28.6.2019 Aktivitetsdata, PHBU, 1. tertial 2019 Tertial
28.6.2019 Aktivitetsdata for somatikk, 1. tertial 2019 Tertial
​28.6.2019 Tid til tjenestestart, 1. tertial 2019​ Tertial​
15.8.2019 Ventelistestatistikk, juni og juli 2019 Månedlig
13.9.2019 Ventelistestatistikk, august 2019 Månedlig
15.10.2019 Ventelistestatistikk, september 2019 Månedlig
25.10.2019 Aktivitetsdata for somatikk, 2. tertial 2019 Tertial
25.10.2019 Aktivitetsdata, PHV/TSB, 2. tertial 2019 Tertial
25.10.2019 Aktivitetsdata, PHBU, 2. tertial 2019 Tertial
25.10.2019 Ventetider og pasientrettigheter, 2. tertial 2019 Tertial
​2.11.2019 Tid til tjenestestart, 2. tertial 2019​ Tertial​
15.11.2019 Ventelistestatistikk, oktober 2019 Månedlig
15.12.2019 Ventelistestatistikk, november 2019 Månedlig

 

Publiseringer, Kommunalt pasient- og brukerregister

Tall for en bestemt måned publiseres etter en måned og tre virkedager. Se statistikk fra Kommunalt pasient- og brukerregister

Publiseringsdato Fagområde Periode som publiseres
4.3.2019 Fastlege, legevakt og fysioterapi januar 2019
3.4.2019 Fastlege, legevakt og fysioterapi februar 2019
6.5.2019 Fastlege, legevakt og fysioterap mars 2019
5.6.2019 Fastlege, legevakt og fysioterapi april 2019
​3.7.2019 Fastlege, legevakt og fysioterapi, mai 2019
5.8.2019 Fastlege, legevakt og fysioterapi juni 2019
4.9.2019 Fastlege, legevakt og fysioterapi juli 2019
3.10.2019 Fastlege, legevakt og fysioterapi august 2019
5.11.2019 Fastlege, legevakt og fysioterapi september 2019
4.12.2019 Fastlege, legevakt og fysioterapi oktober 2019
3.1.2020 Fastlege, legevakt og fysioterapi, november 2019
5.2.2020 Fastlege, legevakt og fysioterapi, desember 2019

Først publisert: 08.04.2019