Statistikkalender

Publiseringsdatoer for statistikk fra NPR og KPR

Publiseringer, Norsk pasientregister

Se statistikk fra Norsk pasientregister

Publiseringsdato Tittel Frekvens
15.1.2020 Ventelistestatistikk, desember 2019 Månedlig
14.2.2020 ​Ventelistestatistikk, januar 2020 Månedlig​
​13.3.2020 ​Ventelistestatistikk, februar 2020 Månedlig

​19.3.2020

Ny dato 26.3.2020

Ventetider og pasientrettigheter, årsdata 2019 Årlig​

19.3.2020

Ny dato 26.3.2020

Aktivitetsdata, PHV/TSB, årsdata 2019 ​Årlig

19.3.2020

Ny dato 26.3.2020

​Aktivitetsdata, PHBU, årsdata 2019 ​Årlig

​19.3.2020

Ny dato 26.3.2020

Aktivitetsdata for somatikk, årsdata 2019 ​Årlig

19.3.2020

Ny dato 26.3.2020

​Aktivitetsdata for avtalespesialister, somatikk og psykisk helsevern, årsdata 2019 Årlig

​26.3.2020

Ny dato
21.4.2020

Tid til tjenestestart 2019 Årlig​
15.4.2020 Ventelistestatistikk, mars 2020 Månedlig
8.5.2020 Personskadedata 2019 Årlig
15.5.2020 Ventelistestatistikk, april 2020 Månedlig
15.6.2020 Ventelistestatistikk, mai 2020 Månedlig
26.6.2020 Ventetider og pasientrettigheter, 1. tertial 2020 Tertial
26.6.2020 Aktivitetsdata, PHV/TSB, 1. tertial 2020 Tertial
26.6.2020 Aktivitetsdata, PHBU, 1. tertial 2020 Tertial
26.6.2020 Aktivitetsdata for somatikk, 1. tertial 2020 Tertial
​30.6.2020 Tid til tjenestestart, 1. tertial 2020​ Tertial​
14.8.2020 Ventelistestatistikk, juni og juli 2020 Månedlig
15.9.2020 Ventelistestatistikk, august 2020 Månedlig
15.10.2020 Ventelistestatistikk, september 2020 Månedlig
23.10.2020 Aktivitetsdata for somatikk, 2. tertial 2020 Tertial
23.10.2020 Aktivitetsdata, PHV/TSB, 2. tertial 2020 Tertial
23.10.2020 Aktivitetsdata, PHBU, 2. tertial 2020 Tertial
23.10.2020 Ventetider og pasientrettigheter, 2. tertial 2020 Tertial
​30.10.2020 Tid til tjenestestart, 2. tertial 2020​ Tertial​
13.11.2020 Ventelistestatistikk, oktober 2020 Månedlig
15.12.2020 Ventelistestatistikk, november 2020 Månedlig

Publiseringer, Kommunalt pasient- og brukerregister

Tall for en bestemt måned publiseres etter en måned og tre virkedager. Se statistikk fra Kommunalt pasient- og brukerregister

Publiseringsdato Fagområde Periode som publiseres
Innen utgangen av februar 2020 (*) Fastlege, legevakt og fysioterapi november 2019
Innen utgangen av februar 2020 (*) Fastlege, legevakt og fysioterapi desember 2019
4.3.2020 Fastlege, legevakt og fysioterapi januar 2020
3.4.2020 Fastlege, legevakt og fysioterapi februar 2020
5.5.2020 Fastlege, legevakt og fysioterapi mars 2020
3.6.2020 Fastlege, legevakt og fysioterapi april 2020
​3.7.2020 Fastlege, legevakt og fysioterapi mai 2020
5.8.2020 Fastlege, legevakt og fysioterapi juni 2020
3.9.2020 Fastlege, legevakt og fysioterapi juli 2020
5.10.2020 Fastlege, legevakt og fysioterapi august 2020
4.11.2020 Fastlege, legevakt og fysioterapi september 2020
3.12.2020 Fastlege, legevakt og fysioterapi oktober 2020
5.1.2021 Fastlege, legevakt og fysioterapi november 2020
32.2021 Fastlege, legevakt og fysioterapi desember 2020

(*) Vi mangler innrapportering fra primærhelsetjenesten for november og desember 2019. Dette skyldes endringer i innrapporteringen. Det jobbes med tekniske endringer som skal løse problemet, og tallgrunnlaget vil bli oppdatert i løpet av februar 2020.

Først publisert: 08.04.2019