Statistikkalender

Publiseringsdatoer for statistikk fra NPR og KPR

Publiseringer, Norsk pasientregister

Se statistikk fra Norsk pasientregister

Publiseringsdato Tittel Frekvens
8.1.2021 Pakkeforløp kreft, desember 2020 Månedlig
15.1.2021 Ventelistestatistikk, desember 2020 Månedlig
8.2.2021 Pakkeforløp kreft, januar 2021 Månedlig
15.2.2021 ​Ventelistestatistikk, januar 2021 Månedlig​
8.3.2021 Pakkeforløp kreft, februar 2021 Månedlig
​15.3.2021 ​Ventelistestatistikk, februar 2021 Månedlig

​19.3.2021

Ventetider og pasientrettigheter, årsdata 2020 Årlig​

19.3.2021

Aktivitetsdata, PHV/TSB, årsdata 2020 ​Årlig

19.3.2021

​Aktivitetsdata, PHBU, årsdata 2020 ​Årlig

​19.3.2021

Aktivitetsdata for somatikk, årsdata 2020 ​Årlig

19.3.2021

​Aktivitetsdata for avtalespesialister, somatikk og psykisk helsevern, årsdata 2020 Årlig

​26.3.2021

Tid til tjenestestart 2020 Årlig​
8.4.2021 Pakkeforløp kreft, mars 2021 Månedlig
15.4.2021 Ventelistestatistikk, mars 2021 Månedlig
7.5.2021 Personskadedata 2020 Årlig
10.5.2021 Pakkeforløp kreft, april 2021 Månedlig
14.5.2021 Ventelistestatistikk, april 2021 Månedlig
8.6.2021 Pakkeforløp kreft, mai 2021 Månedlig
15.6.2021 Ventelistestatistikk, mai 2021 Månedlig
26.6.2021 Ventetider og pasientrettigheter, 1. tertial 2021 Tertial
26.6.2021 Aktivitetsdata, PHV/TSB, 1. tertial 2021 Tertial
26.6.2021 Aktivitetsdata, PHBU, 1. tertial 2021 Tertial
26.6.2021 Aktivitetsdata for somatikk, 1. tertial 2021 Tertial
​30.6.2021 Tid til tjenestestart, 1. tertial 2021 Tertial​
8.7.2021 Pakkeforløp kreft, juni 2021 Månedlig
9.8.2021 Pakkeforløp kreft, juli 2021 Månedlig
13.8.2021 Ventelistestatistikk, juni og juli 2021 Månedlig
8.9.2021 Pakkeforløp kreft, august 2021  
15.9.2021 Ventelistestatistikk, august 2021 Månedlig
8.10.2021 Pakkeforløp kreft, september 2021  
15.10.2021 Ventelistestatistikk, september 2021 Månedlig
22.10.2021 Aktivitetsdata for somatikk, 2. tertial 2021 Tertial
22.10.2021 Aktivitetsdata, PHV/TSB, 2. tertial 2021 Tertial
22.10.2021 Aktivitetsdata, PHBU, 2. tertial 2021 Tertial
22.10.2021 Ventetider og pasientrettigheter, 2. tertial 2021 Tertial
​29.10.2021 Tid til tjenestestart, 2. tertial 2021 Tertial​
8.11.2021 Pakkeforløp kreft, oktober 2021  
15.11.2021 Ventelistestatistikk, oktober 2021 Månedlig
8.12.2021 Pakkeforløp kreft, november 2021  
15.12.2020 Ventelistestatistikk, november 2021 Månedlig

Se statistikk fra Norsk pasientregister

Publiseringer, Kommunalt pasient- og brukerregister

Helse- og omsorgstjenester (IPLOS) rapporteres årlig (periode 1.1–31.12). Frist for rapportering er 15.januar 2021, målet er å publisere så snart som mulig etter dette. 

Tall for for legevakt, fysioterapi og fastlege publiseres månedlig. Det er lagt inn en forsinkelse og tall for en bestemt måned publiseres 30 dager pluss 3 virkedager etter endt måned.

Se statistikken her:

Først publisert: 08.04.2019