Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Statistikkalender

Publiseringsdatoer for statistikk fra NPR og KPR

Publiseringer, Norsk pasientregister

Se statistikk fra Norsk pasientregister

Publiseringsdato Tittel Frekvens
8.1.2021 Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, desember 2020 Månedlig
15.1.2021 Ventelistestatistikk, desember 2020 Månedlig
8.2.2021 Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, januar 2021 Månedlig
15.2.2021 ​Ventelistestatistikk, januar 2021 Månedlig​
8.3.2021 Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, februar 2021 Månedlig
​15.3.2021 ​Ventelistestatistikk, februar 2021 Månedlig
19.3.2021 Ventetider og pasientrettigheter, årsdata 2020 Årlig
19.3.2021 Aktivitetsdata, PHV/TSB, årsdata 2020 Årlig
19.3.2021 Aktivitetsdata, PHBU, årsdata 2020 Årlig
19.3.2021 Aktivitetsdata for somatikk, årsdata 2020 Årlig
19.3.2021 Aktivitetsdata for avtalespesialister, somatikk og psykisk helsevern, årsdata 2020 Årlig
26.3.2021 Tid til tjenestestart, 3 tertial 2020 Tertial
26.3.2021 Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, 3 tertial 2020 Tertial
8.4.2021 Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, mars 2021 Månedlig
15.4.2021 Ventelistestatistikk, mars 2021 Månedlig
7.5.2021 Personskadedata 2020 Årlig
10.5.2021 Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, april 2021 Månedlig
14.5.2021 Ventelistestatistikk, april 2021 Månedlig
8.6.2021 Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, mai 2021 Månedlig
15.6.2021 Ventelistestatistikk, mai 2021 Månedlig
25.6.2021 Ventetider og pasientrettigheter, 1. tertial 2021 Tertial
25.6.2021 Aktivitetsdata, PHV/TSB, 1. tertial 2021 Tertial
25.6.2021 Aktivitetsdata, PHBU, 1. tertial 2021 Tertial
25.6.2021 Aktivitetsdata for somatikk, 1. tertial 2021 Tertial
​30.6.2021 Tid til tjenestestart, 1. tertial 2021 Tertial​
​30.6.2021 Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, 1 tertial 2021 Tertial
8.7.2021 Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, juni 2021 Månedlig
9.8.2021 Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, juli 2021 Månedlig
13.8.2021 Ventelistestatistikk, juni og juli 2021 Månedlig
8.9.2021 Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, august 2021 Månedlig
15.9.2021 Ventelistestatistikk, august 2021 Månedlig
8.10.2021 Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, september 2021 Månedlig
15.10.2021 Ventelistestatistikk, september 2021 Månedlig
22.10.2021 Aktivitetsdata for somatikk, 2. tertial 2021 Tertial
22.10.2021 Aktivitetsdata, PHV/TSB, 2. tertial 2021 Tertial
22.10.2021 Aktivitetsdata, PHBU, 2. tertial 2021 Tertial
22.10.2021 Ventetider og pasientrettigheter, 2. tertial 2021 Tertial
​29.10.2021 Tid til tjenestestart, 2. tertial 2021 Tertial​
29.10.2021 Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, 2 tertial 2021 Tertial
8.11.2021 Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, oktober 2021 Månedlig
15.11.2021 Ventelistestatistikk, oktober 2021 Månedlig
8.12.2021 Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, november 2021 Månedlig
15.12.2020 Ventelistestatistikk, november 2021 Månedlig

Se statistikk fra Norsk pasientregister

Publiseringer, Kommunalt pasient- og brukerregister

Helse- og omsorgstjenester (IPLOS) rapporteres årlig (periode 1.1–31.12). Frist for rapportering er 15.januar 2021, målet er å publisere så snart som mulig etter dette. 

Tall for for legevakt, fysioterapi og fastlege publiseres månedlig. Det er lagt inn en forsinkelse og tall for en bestemt måned publiseres 30 dager pluss 3 virkedager etter endt måned.

Se statistikken her:

Først publisert: 08.04.2019