Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kontaktinformasjon for NPR og KPR

Fellesadresser

Tema

Epost
(utgår 31.12.2023)

Epost
(gjelder fra 1.1.2024)
Rapportering av data til Norsk pasientregisternpr@helsedir.nonpr@fhi.no
Rapportering av data til Kommunalt pasient- og brukerregisterkpr@helsedir.nokpr@fhi.no
Informasjonsmodell, NPR-meldinginformasjonsmodell@helsedir.noinformasjonsmodell@fhi.no
Søknad om data til forskningservice@helsedata.noservice@helsedata.no
Generelle henvendelser, saksbehandling ved utlevering av data, statistikk på netthelseregistre@helsedir.nopasientregistre@fhi.no

Ofte stilte spørsmål

Sjekk om du finner svar på dine spørsmål om rapportering her: ofte stilte spørsmål.

Postadresse Trondheim

Folkehelseinstituttet, Postboks 2992 Torgarden, 7438 Trondheim

7438 Trondheim

Kontaktpersoner per fagområde ved rapportering til NPR

Ta kontakt med fagpersoner dersom du har behov for flere detaljer om krav til rapportering, rapporteringsfrister, kodeverk, innholdsvalidering, tilbakemeldinger og innsending av data.

Fagområde

Kontaktperson
(e-post utgår 31.12.2023)

Kontaktperson
(ny e-post fra 1.1.2024)

Tekniske spørsmål om innsending av data, adressering, kryptering og forsendelse

Karl.Tore.Dahlstrom@helsedir.no, tlf. 95207946

Karl.Tore.Dahlstrom@fhi.no, tlf. 95207946

RESH-id for avtalespesialister

npr@helsedir.no

npr@fhi.no

AMK, personskader og ulykker

Inger.Dahlstrom@helsedir.no, tlf. 98245136

Inger.Dahlstrom@fhi.no, tlf. 98245136

Avtalespesialister

Adrian.Tveit.Lundemo@helsedir.no, tlf. 93231 235

Adrian.Tveit.Lundemo@fhi.no, tlf. 93231 235

Tvang i psykisk helsevern

Ragnild.Bremnes@Helsedir.no, mobil 48139756

Ragnild.Bremnes@fhi.no, mobil 48139756

Psykisk helsevern og TSB

Per.Jorgen.Indergard@helsedir.no, tlf. 95135568
Ragnild.Bremnes@Helsedir.no, mobil 48139756

Per.Jorgen.Indergard@fhi.no, tlf. 95135568
Ragnild.Bremnes@fhi.no, mobil 48139756

Somatikk

Wenche.Langfjord.Mangerud@helsedir.no, tlf. 97538034
Maja.Juell@helsedir.no, tlf. 40455664
Signe.Ringdal.Bergan@helsedir.no, tlf. 95927811

Wenche.Langfjord.Mangerud@fhi.no, tlf. 97538034
Maja.Juell@fhi.no, tlf. 40455664
Signe.Ringdal.Bergan@fhi.no, tlf. 95927811

Stråleterapi og radiologi

Wenche.Langfjord.Mangerud@helsedir.no, tlf. 97538034

Maja.Juell@helsedir.no, tlf. 40455664

Wenche.Langfjord.Mangerud@fhi.no, tlf. 97538034

Maja.Juell@fhi.no, tlf. 40455664

ISF psykisk helsevern og TSB. Kostnad per pasient (KPP)

Frank.Krogh@helsedir.no, tlf. 93028313

Frank.Krogh@fhi.no, tlf. 93028313

ISF somatikk

May-Britt.Aronsen@helsedir.no, tlf. 93028321

May-Britt.Aronsen@fhi.no, tlf. 93028321

Ventetider og fristbrudd

Aina.Karstensen@helsedir.no, tlf. 92684339

Aina.Karstensen@fhi.no, tlf. 92684339

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Eva.Kulsetas.Handlykken@helsedir.no, tlf. 97012165

Eva.Kulsetas.Handlykken@fhi.no, tlf. 97012165

Pakkeforløp kreft

Lotte.Strandjord@helsedir.no, tlf. 40222084

Lotte.Strandjord@fhi.no, tlf. 40222084

Kontaktpersoner per fagområde ved rapportering til KPR

Ta kontakt med fagpersoner dersom du har behov for flere detaljer om krav til rapportering, rapporteringsfrister, kodeverk, innholdsvalidering, tilbakemeldinger og innsending av data.

Fagområde

Kontaktperson
(e-post utgår 31.12.2023)

Kontaktperson
(ny e-post fra 1.1.2024)

Innsending av data, adressering, kryptering og forsendelse

Karl.Tore.Dahlstrom@helsedir.no, tlf. 95207946

Karl.Tore.Dahlstrom@fhi.no, tlf. 95207946

Helse- og omsorgsdata

Iryna.Antonova@helsedir.no, tlf. 40457343
Mette.Odden.Grimeland@helsedir.no, tlf. 94857245
Yvonne.Solberg@helsedir.no, tlf. 92646563
Thomas.Nordbo.Heyeraas@helsedir.no, tlf. 91833178
Eirik.Jonsberg@helsedir.no, tlf. 99482193

Iryna.Antonova@helsedir.no, tlf. 40457343
Mette.Odden.Grimeland@helsedir.no, tlf. 94857245
Yvonne.Solberg@helsedir.no, tlf. 92646563
Thomas.Nordbo.Heyeraas@fhi.no, tlf. 91833178
EirikJonsberg@fhi.no, tlf. 99482193

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Eirik.Jonsberg@helsedir.no, tlf. 99482193

EirikJonsberg@fhi.no, tlf. 99482193

Tannhelsetjeneste

Jorgen.Danielsen@helsedir.no, tlf. 91766164

Jorgen.Danielsen@fhi.no, tlf. 91766164

 

Først publisert: 13.12.2021 Siste faglige endring: 13.12.2021 Se tidligere versjoner