Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Registrere data om helse og omsorg

Veileder for registrering av helse- og omsorgsdata, nyhetsbrev, brosjyrer og kurs (e-læringsmoduler) for deg som trenger opplæring eller selv skal holde kurs i registering og rapportering.

Veileder for registrering

Nyhetsbrev

Desember 2023 (PDF)

Trenger du noen av de tidligere nyhetsbrevene vi har sendt ut? Ta kontakt med iplos@helsedir.no.​

Webinar

1.12.2022: Fagdag 2022, Kommunalt Pasient- og brukerregister (KPR-helse og omsorg). Se informasjon og opptak av hele webinaret.

Brosjyre

Brosjyren skal gis til alle som søker om eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Den enkelte saksbehandler/tjenesteyter skal informere søker/tjenestemottaker om registeret og hensikten med innhenting av opplysningene. Det er ikke påkrevd særskilt samtykke for registrering av opplysninger i saksbehandling og innsending av helse- og omsorgsdata til Kommunalt pasient – og brukerregister.

Brosjyren skal deles ut til alle som søker om kommunale helse- og omsorgstjenester. Last ned og skriv ut brosjyre på ulike språk

E-læringskurs

Bruk og nytte av data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Modulen gir noen eksempler på hva helseregisterdata brukes til. Hør på intervjuer med FHI, SSB. KS -konsulent, Helsedirektoratet og en kommune om hvorfor dataene er nyttig for dem. Modulen kan ha mange bruksområder. For eksempel som opplæring i kommunen for å synliggjøre betydningen av oppdaterte data til KPR (helseregister)

Hvordan vurdere funksjon og sette riktig skår:

Informasjon om Kommunalt pasient- og brukerregister: Modulen gir en kort bakgrunn om hvorfor helseregisterdata er viktig, hvor dataene kommer fra og hva det kan brukes til.

Statsforvalteren og kommunenes roller og oppgaver

Statsforvalteren:

  • Statsforvalteren skal oppfordre kommuneledelsen til å bruke data fra KPR-helse og omsorg for å planlegge og styre helse- og omsorgstjenesten.
  • I samarbeid med Helsedirektoratet har statsforvalteren ansvar for å arrangere temadager om KPR-helse og omsorg annet hvert år.

Kommunen:

I kommunene er det opprettet en kontaktperson som skal være et bindeledd mellom Helsedirektoratet og kommunen. Kontaktpersoner har et ansvar for å: 

  • Veilede ansatte i egen kommune ved spørsmål om KPR-helse og omsorg
  • Bidra til å forankre og kvalitetssikre innholdet i KPR-helse og omsorg i kommunen
  • Rapportere til Helsedirektoratet ved utfordringer

Veileder for IPLOS sumrapporter er utgått

Veilederen blir ikke oppdatert og er derfor tatt ut fra nettsiden. Kommuner som fremdeles benytter sumrapportene får tilsendt veileder ved å ta kontakt på epost: iplos@helsedir.no. Vær oppmerksom på at veilederen er skrevet i 2011 og har en del mangler og utdaterte begreper

Kontakt oss

iplos@helsedir.no

Mette Odden Grimeland
948 57 245

Yvonne Solberg
926 46 563

Eirik Jønsberg
994 82 193

Iryna Antonova
404 57 343

Først publisert: 27.08.2019 Siste faglige endring: 01.07.2022 Se tidligere versjoner