Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Registrere omsorgsdata (IPLOS)

Veileder for registrering av omsorgsdata, nyhetsbrev, brosjyrer og kurs (e-læringsmoduler) for deg som trenger opplæring eller selv skal holde kurs i registering og rapportering.

Veileder for registrering

Nyhetsbrev

For tidligere utgaver, ta kontakt med iplos@helsedir.no

Webinar

30.11.2020: Kommunalt Pasient- og brukerregister (KPR – IPLOS). Se informasjon og opptak av hele webinaret.

Brosjyre

I forbindelse med etablering av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er IPLOS-brosjyren revidert med ny og tilpasset informasjon. Brosjyren skal gis til alle som søker om eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Den enkelte saksbehandler/tjenesteyter skal informere søker/tjenestemottaker om registeret og hensikten med innhenting av opplysningene. Det er ikke påkrevd særskilt samtykke for registrering av opplysninger i saksbehandling og innsending av IPLOS data til Kommunalt pasient – og brukerregister.

Brosjyren skal deles ut til alle som søker om kommunale helse- og omsorgstjenester.

E-læringskurs

Hvordan vurdere funksjon og sette riktig skår:

Informasjon om Kommunalt pasient- og brukerregister: Modulen gir en kort bakgrunn om hvorfor helseregisterdata er viktig, hvor dataene kommer fra og hva det kan brukes til.

Den gamle e-læringspakken er ikke i bruk lenger og er fjernet fra nettsiden. Årsaken er at nettlesere ikke støtter teknologien som disse var utviklet i. Ny e-læring er under utvikling og det vil komme enda en modul i løpet av 2021. Den vil omhandle nytteverdi og bruk av data.

Statsforvalteren og kommunenes roller og oppgaver

Statsforvalteren:

Statsforvalteren skal oppfordre kommuneledelsen til å bruke data fra KPR(IPLOS) for å planlegge og styre helse- og omsorgstjenesten. I tillegg har statsforvalteren ansvar for å arrangere temadager om IPLOS annet hvert år, i samarbeid med Helsedirektoratet.

Kommunen:

I kommunene er det opprettet en kontaktperson som skal være et bindeledd mellom Helsedirektoratet og kommunen. Kontaktpersoner har et ansvar for å: 

  • Veilede ansatte i egen kommune ved spørsmål om KPR(IPLOS)
  • Bidra til å forankre og kvalitetssikre innholdet i KPR(IPLOS) i kommunen
  • Rapportere til Helsedirektoratet ved utfordringer

Kontakt oss

iplos@helsedir.no

Mette Odden Grimeland
948 57 245

Yvonne Solberg
926 46 563

Eirik Jønsberg
994 82 193

Iryna Antonova
404 57 343

Først publisert: 27.08.2019 Sist faglig oppdatert: 27.11.2020