Tema
Selvskading og selvmord

Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord (2020–2525) – Ingen å miste


Befolkningsundersøkelse