Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Samarbeid og medvirkning

Samarbeid og medvirkning er sentralt i arbeidet med reformen. På denne siden finnes informasjon om den nasjonale referansegruppen, Rådet for et aldersvennlig Norge og hvordan det nasjonale støtteapparatet ellers jobber med samarbeid og medvirkning.

Nasjonal referansegruppes sammensetting og mandat

Den nasjonale referansegruppen er utnevnt av Helsedirektoratet og bidrar inn i reformarbeidet. 

Medlemmene i referansegruppen har verdifull ekspertise for Helsedirektoratet. Referansegruppen er rådgivende og har ikke beslutningsmyndighet. Gruppen skal gi anbefalinger og innspill i forbindelse med veivalg og aktiviteter og bidra med faglig og operasjonell kunnskap inn i Helsedirektoratets arbeid med Leve hele livet. Helsedirektoratet skal sørge for at referansegruppen er orientert og konsultert.

Referansegruppen skal også bistå Senteret for et aldersvennlig Norge, som er ansvarlig for det nasjonale programmet for et aldersvennlig Norge. Senteret kan kontakte deltakere etter behov for innspill, rådgivning og anbefalinger opp mot sine oppgaver i programmet.

Referansegruppen fungerer som jury for Leve hele livet-prisen som deles ut en gang årlig gjennom reformperioden.

Disse er representert i den nasjonale referansegruppen: Frivillighet Norge, Aldring og Helse, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norsk sykepleierforbund, Norsk ergoterapeutforbund, Legeforeningen, Fagforbundet, Pensjonistforbundet, Norsk pasientforening, Norsk fysioterapeutforbund, Pårørendealliansen, Rådet for psykisk helse, Samisk hus, Italiensk forening, Husbanken og NHO.

Les mer i mandatet for den nasjonale referansegruppen for Leve hele livet.
 

Møteplan for nasjonal referansegruppe

Det legges opp til tre eller flere møter per år. Ved årsslutt lages en møteplan for hele det kommende året. 

Planlagte møter i 2023 er 31. januar. Datoene i juni og oktober kommer. Januar- og oktobermøtene er fysiske, mens juni-møtet er digitalt. I tillegg arrangeres digitale temamøter ved behov.

Referansegruppen er ikke et partssammensatt utvalg, men satt sammen av viktige aktører som sitter i gruppen i kraft av sin egen kompetanse og erfaring. Det er en forventing om at det kan være stor takhøyde i diskusjoner og innspill på møtene.

Referat fra møter med nasjonal referansegruppe:

Rådet for et aldersvennlig Norge

Arbeidet med å skape et aldersvennlig Norge støttes av et råd utnevnt av regjeringen. Rådet består av representanter for ulike organisasjoner og virksomheter som har stilt seg bak regjeringens visjon om et aldersvennlig Norge.

Les mer om Rådet for et aldersvennlig Norge

 

Senter for omsorgsforskning sin ressursgruppe med eldre

Politikere vil ha forskning på hvordan vi kan få et aldersvennlig Norge. Men hva vil de eldre selv? Hva er viktig for dem?

Se video under og les om hva som er viktig for de eldre på Senter for omsorgsforskning sine sider

 

Først publisert: 22.06.2021 Siste faglige endring: 22.06.2021 Se tidligere versjoner