Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bu trygt heime

Stortingsmeldinga om Bu trygt heime vart lansert 16. juni 2023. Oppfølging skal bidra til aldersvennlege samfunn, meir heilskap i eldrepolitikken og betre helsehjelp til eldre i Noreg. Helsedirektoratet har det nasjonale ansvaret for koordinering av reforma. På denne sida kan du lesa meir om reforma og halda deg oppdatert om status for arbeidet.

Kontakt