Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om støtteapparatene

For å støtte kommunenes arbeid med planlegging og gjennomføring er det etablert et nasjonalt og et regionalt støtteapparat.

Det nasjonale støtteapparatet

Det nasjonale støtteapparatet består av Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning.

Oppgavene til støtteapparatet er å drive informasjons- og kommunikasjonsarbeid, tilrettelegge og spre faglig kunnskap, tilrettelegge og tilby veiledning i arbeidsmetodikk, støtte og bistå regionalt støtteapparat, dele ut Leve hele livet-prisen samt sørge for følgeevaluering av reformen.

Du kan lese mer om arbeidet i det nasjonale støtteapparatet i nasjonal gjennomføringsplan (PDF)

Ønsker du å lese mer om status for arbeidet med reformen så langt, finner du det i Helsedirektoratets årsrapport for Leve hele livet 2020 (PDF).

 

Kontaktinformasjon: 

Helsedirektoratet: 

KS: 

SOF:

 

Det regionale støtteapparatet

Det regionale støtteapparatet består av statsforvalterne, KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Oppgavene til støtteapparatet er å mobilisere og engasjere alle kommunene i eget fylke, spre kunnskap om reformen, innhold og virkemidler, gi tilbud om støtte og veiledning i lokalt planarbeid og invitere til læringsnettverk og erfaringsdeling mellom kommunene. På regionalt nivå er det også en forventning om at det etableres samarbeid med fylkeskommunen, fylkeseldreråd, helseforetak, regionale utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle organisasjoner.

Du kan lese mer om hvert enkelt støtteapparats arbeid i de regionale gjennomføringsplanene her (PDF):

 

Kontaktinformasjon til embetene som koordinerer regionale støtteapparat:

 

Kontaktpersoner USHT

For kontaktpersoner ved alle utviklingssentrene og deres vertskommune, se her.

 

Kontaktpersoner KS

Først publisert: 23.06.2021 Sist faglig oppdatert: 23.06.2021 Se tidligere versjoner