Nasjonal referansegruppe

Den nasjonale referansegruppen er utnevnt av Helsedirektoratet og bidrar inn i reformarbeidet. Her finnes mandatet og møtereferater.