Nasjonal referansegruppe

Den nasjonale referansegruppen er utnevnt av Helsedirektoratet og bidrar inn i reformarbeidet. Her finnes mandatet og møtereferater.

Mandat

Her finnes referansegruppens mandat.

Møtereferat

Referat 16.10.19

Referat 13.10.20

Først publisert: 01.11.2019