Informasjons- og inspirasjonsmateriell

På denne siden finnes materiell som er utarbeidet av det nasjonale støtteapparatet, med henblikk på å inspirere og motivere til arbeidet med Leve hele livet. Materiellet er til fri bruk.

Filmer

Film om helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk

I denne filmen forteller Trondheim kommune om hvordan de har jobbet systematisk med helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk, samt hvilke resultater dette har gitt. I tillegg møter vi Knut og Svenn som forteller om sine erfaringer med det kommunale tilbudet.

Se filmen

Film om tiltak for digital mestring

Stadig flere hverdagstjenester blir digitale. Sammen med frivilligheten tilbyr Asker kommune seniorene i kommunen bistand til opplæring i bruk av data, nettbrett og/eller mobiltelefon. Bli med oss når vi møter en av de som benytter seg av Digital Venn.

Se filmen

Film om tilrettelegging for gode måltider

I Åfjord kommune er måltidet og samvær satt i sentrum. De har revet den usynlige veggen mellom kjøkkenet og beboerne og de ansatte. Dette har resultert i bedre dialog mellom kokkene og beboerne, mer involvering av beboerne og tilrettelagte måltider.

Se filmen

 

Informasjonsmateriell

Først publisert: 14.06.2019 Sist endret: 06.09.2019