Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjons- og inspirasjonsmateriell

Her finner du materiell utarbeidet av Helsedirektoratet som informerer og inspirerer til arbeidet med Leve hele livet. Materiellet er til fri bruk.

Grafisk materiell

Logo

Leve hele livet-reformen har sin egen logo. Logoen er designet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og kan brukes i kommunikasjon og informasjon om reformen. 

Last ned logo for Leve hele livet her:

Trykkfil - roll-up

Last ned her (PDF).

 

Informasjonsmateriell

Håndbok for kommunene

Helse- og omsorgsdepartementet har utviklet et håndbok til inspirasjon og praktisk veiledning for kommuner. 

Les mer her.

 

Du finner flere nyttige fagressurser under støtte og veiledning.

 

Kommunikasjonsstrategi

Det er utviklet et overordnet kommunikasjonsstrategi for alle som jobber med kommunikasjon rundt Leve hele livet-reformen.

Kommunikasjonsstrategien har definert mål, målgrupper og budskap for reformen og fungerer som et rammeverk og utgangspunkt for kommunikasjonsarbeidet lokalt.

Les hele strategien her.

 

Fagfilmer

Helsedirektoratet har laget åtte fagfilmer om Leve hele livet. Filmene har til formål i korte trekk å presentere hva Leve hele livet er og de fem hovedområdene i reformen. I tillegg har vi laget en film om pårørende og deres rolle og en om frivilligheten.

Til hver av filmene har vi invitert inn dyktige fagfolk til å drøfte sine tanker runde viktig temaer innen deres fagfelt. Det er ikke skrevet et manus til verken programlederen og fagfolkene. De fikk på forhånd beskjed om hvilken retning eller tematikk vi ønsket å høre deres tanker om og så fikk samtalen gå under innspilling.

Du kan laste ned alle filmene på Vimeo. Det er fritt frem å bruke filmene i alt arbeid knyttet til Leve hele livet og andre relevante arenaer.

Hva er eldrereformen Leve hele livet?

Et aldersvennlig Norge

Denne filmen tar for seg det første innsatsområde i Leve hele livet-reformen. I filmen intervjues Kåre Hagen, Senterleder i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning OsloMet.

Aktivitet og fellesskap

Denne filmen tar for seg innsatsområde to i Leve hele livet-reformen. I filmen intervjues Tobba Sudmann, Professor i folkehelse og fysioterapeut ved Høgskulen på Vestlandet.

Mat og måltider

I denne filmen får du en introduksjon til innsatsområde tre i reformen. I filmen intervjues med Ida Kristiansen, Klinisk ernæringsfysiolog og PhD-stipendiat ved Helse Stavanger HF. 

Helsehjelp

Denne filmen tar for seg det fjerde innsatsområdet i reformen. I filmen intervjues Marte Broks, Lege, Pasientsentrerte helsetjenesteteam ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Sammenheng i tjenestene

I denne filmen får du en introduksjon til det femte innsatsområdet i reformen. Det er Marte Broks, Lege, Pasientsentrerte helsetjenesteteam ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, som intervjues. 

Film om pårørende

I denne filmen om pårørendes rolle møter du Anita Vatland, styreleder i Pårørendealliansen.

Film om frivilligheten

I denne filmen møter du Thomas Hansen, forsker ved NOVA og Folkehelseinstituttet, som snakker om seniorer som ressurs. 

 

Inspirasjonsfilmer fra kommunene

Her finner du filmer med eksempler på arbeid fra kommunene, som vi håper vil være til inspirasjon for arbeidet med Leve hele livet-reformen. 
 
Filmene er til fri bruk i arbeid knyttet til Leve hele livet og på andre relevante arenaer.

Tiltak for digital mestring

Stadig flere hverdagstjenester blir digitale. Sammen med frivilligheten tilbyr Asker kommune seniorene i kommunen bistand til opplæring i bruk av data, nettbrett og/eller mobiltelefon. Bli med oss når vi møter en av de som benytter seg av Digital Venn.

Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk

I denne filmen forteller Trondheim kommune om hvordan de har jobbet systematisk med helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk, samt hvilke resultater dette har gitt. I tillegg møter vi Knut og Svenn som forteller om sine erfaringer med det kommunale tilbudet

Tilrettelegging for gode måltider

I Åfjord kommune er måltidet og samvær satt i sentrum. De har revet den usynlige veggen mellom kjøkkenet og beboerne og de ansatte. Dette har resultert i bedre dialog mellom kokkene og beboerne, mer involvering av beboerne og tilrettelagte måltider.

Systematisk og forankret samarbeid med frivilligheten

I denne filmen får du et innblikk i hvordan Moss kommune og frivilligheten jobber sammen for å gi gode tilbud til eldre. Det tette samarbeidet mellom kommunen og frivillige bygger på vedtatt frivillighetspolitikk som nå er godt forankret i kommunens planer og mennesker. Kommunens frivilligkoordinator fungerer som bindeledd mellom kommunen og frivillige.

 

Konferanser

Leve hele livet-konferansen 17. november 2021

Årets konferanse arrangeres 17. november og blir en heldigital konferanse. For å få tilgang til konferansen er det viktig at du melder deg på, og påmeldingen er nå åpen på denne siden. 

Den røde tråden i årets konferanse er medvirkning, involvering og viktigheten av samarbeid på tvers. Du vil få konkrete eksempler, tips og inspirasjon til hvordan vi kan jobbe enda bedre sammen om gjennomføringen av reformen.

Følg med på Facebook-arrangementet vårt for løpende oppdateringer og smakebiter på programmet.

På konferansen vil en kommune som har jobbet spesielt godt med å involvere lokalbefolkningen, frivillige og næringsliv motta årets Leve hele livet-pris. Les mer om prisen her.

 

Leve hele livet og nye nasjonale satsinger, 2. juni 2021

 

Leve hele livet-konferansen, 18. november 2020

Les mer om Leve hele livet-prisen som deles ut på den årlige Leve hele livet-konferansen. 

Først publisert: 23.06.2021 Sist faglig oppdatert: 23.06.2021 Se tidligere versjoner