Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flytdiagram "Hvilke regelverk ligger "kunstig intelligens"-prosjektet mitt under?

Flytskjema for å avgjøre hvilke regelverk et "kunstig intelligens"-prosjekt mest sannsynlig ligger under

Hva er flytdiagrammet?

Flytdiagrammet skal hjelpe deg med hvilke regelverk som gjelder ved arbeid med kunstig intelligens. Det skiller mellom vitenskapelig forskning, helseforskning, innovasjon og produktutvikling, og hvorvidt du driver med utvikling eller kvalitetsforbedring i henhold til helsepersonelloven § 29.

Flytdiagrammet er ment som et startpunkt for arbeidet ditt med regelverk, ikke en absolutt fasit. Prosjekter og aktiviteter kan komme under andre regelverk en de som nevnes her, og hver virksomhet er selv ansvarlig for å orientere seg om hvilke regelverk de kommer inn under og derfor skal rette seg etter.

Uansett hvilken kategori prosjektet havner i skal bruk av personopplysninger være i henhold til personopplysningsloven, og alt som gjøres innenfor helsetjenesten skal være etisk forsvarlig.

Flytdiagrammet refererer til ulike avsnitt i regelverket for utvikling av kunstig intelligens innenfor forskning (herunder helseforskning), utvikling og bruk av klinisk beslutningsstøtteverktøy og kvalitetsforbedring.

Hvordan bruker jeg det?

Følg pilene fra start og til du kommer til turkis tekstboks merket med en turkis sirkel. Les i veilederen for å få mer informasjon om kravene som prosjektet må være i henhold til.

Last ned høyoppløselig versjon her.

KI Flytdiagram - versjon050322.jpg

 

Først publisert: 16.03.2022 Siste faglige endring: 16.03.2022 Se tidligere versjoner


FHIDirektoratet for medisinske produkterHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom flere direktorater.