Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Data til systemer som bruker kunstig intelligens

Gode og tilrettelagte data er avgjørende for å lykkes med kunstig intelligens (KI).

Datakvaliteten er avgjørende for kvaliteten på anbefalingene

KI-systemer er avhengig av god data. Alt av informasjon som produseres helsetjenesten, både strukturerte og ustrukturerte data kan i prinsippet brukes til kunstig intelligens. 

Eksempler på helsedata og bruk til kunstig intelligens
-Data du trengerKI-løsninger
1.Registerdata (helseregistre, medisinske kvalitetsregistre, biobanker, helseundersøkelser, mm.)Beslutningstøtte for å vurdere utfall av ryggkirurgi, data fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)
2.Medisinske bilder m/tilknyttet informasjon (røntgen, MR, digital patologi, foto, video, ultralyd, mm.)Effektivisere mammografiscreening, bildedata lokalt på brystsentrene, og screeningopplysningene i Kreftregisterets databaser. 
3.Data fra medisinsk utstyr i helsetjenesten og hos pasientenOvervåke hjerterytme, data fra elektrokardiogram (EKG)
4.Egenrapporterte data (PROM og PREM)Persontilpasset samvalgsløsning for pasienter med kroniske smerter, data fra PROM (f.eks. smerteintensitet) på sikt PREM og automatisert innsamlet aktivtetsdata fra smartklokker 
5.Gendata/omikkdataBeslutningsstøtte for å persontilpasse medisinske doser, data fra pasientjournal som gendata og blodprøvesvar fra pasienter som har brukt antidepressiva
6.Lab-dataRisikokalkulator som predikerer risiko for diabetisk retinopati, data om kolesterol, blodtrykk, gradering av bilder
7.LegemidlerOvervåking av bivirkninger, data fra bl.a. bivirkningsjournal
8.Kurve (innlagte pasienter)Risiko for sepsis, data fra strukturerte data (som målinger av blodtrykk, hjerterytme, oksygenmetning, kroppstemperatur m.m.) og pasientjournalnotater
9.Pasientadministrative systemerBemanningsplanlegging, turnushistoriske data om arbeidsmengder og data om kompetanse, lønn og værdata
10.Journalnotater (ustrukturerte)Oppdage risiko for allergier, ved å analyse av naturlig språk (NPL) på pasientjournalnotater

Hva er utfordringene med data når man bruker kunstig intelligens?

  • Det er varierende datakvalitet
  • Mange prosesser er manuelle, noe som er ressurs- og tidkrevende
  • Behov for mer kompetanse
  • Vanskelig å sammenstille data fra flere kilder
  • Manglende standardisering
  • Manglende oversikt over helsedata

Les mer om utfordringer rundt data til kunstig intelligens i rapporten Behov for data til kunstig intelligens i helsetjenesten (ehelse.no)

Hva gjør vi for å forbedre datakvalitet, og gi enklere tilgang til helsedata?

Først publisert: 01.12.2023 Siste faglige endring: 18.03.2024 Se tidligere versjoner


FHIDirektoratet for medisinske produkterHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom flere direktorater.