Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Strategier og tiltak for å øke fysisk aktivitet i samfunnet

Det finnes en rekke strategidokumenter, handlingsplaner og anbefalinger som sier noe om effekten av fysisk aktivitet og hvilke tiltak som må til for at befolkningen skal øke det fysiske aktivitetsnivået.

Arbeidet for økt fysisk aktivitet og redusert stillesitting påvirkes av mange faktorer, og skjer på tvers av mange sektorer.

I det følgende omtales noen nasjonale og internasjonale dokumenter som kan være bra å kjenne til dersom man jobber med fremme fysisk aktivitet lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Strategier i Norge

Fysisk aktivitet er omtalt direkte eller indirekte i en rekke politiske dokumenter; i skole- og arbeidslivssammenheng, innenfor kultur og idrett, miljø og samferdsel, og i helsesektoren. ​I noen dokumenter er fysisk aktivitet et hovedtema, for eksempel innen idrett og friluftsliv. Fysisk aktivitet er imidlertid oftest ett tema innenfor et større politikkområde, for eksempel innen helse, arbeidsliv, skole og transport.

Sentrale meldinger, planer og strategier for fysisk aktivitet:

Internasjonale strategier

Internasjonalt finnes det en rekke strategi- og kunnskapsdokumenter for hvordan man kan legge til rette for økt fysisk aktivitet, noen eksempler:

Først publisert: 15.11.2018 Sist faglig oppdatert: 15.11.2018 Se tidligere versjoner