Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vi har nettopp lansert denne kalkulatoren, og vil gjerne ha tilbakemelding på hvordan den fungerer.

Kalkulator for å beregne helseeffekter av fysisk aktivitet


Denne kalkulatoren er et verktøy for å vise helsegevinster ved at flere blir litt mer fysisk aktive i hverdagen. Resultatene presenteres i form av flere leveår og redusert sykdomsbyrde.

Hva kan kalkulatoren brukes til

En friskere befolkingen vil kunne øke arbeidsdeltagelsen, redusere belastningen på helse- og omsorgstjenestene og bidra til at flere kan være selvhjulpne lengre. Kalkulatoren kan brukes som grunnlag for samfunnsøkonomiske analyser for eksempel ved å estimere mulig

 • gevinst ved at flere barn blir fysisk aktive på skole eller fritid
 • gevinst ved at flere i kommunen eller regionen går eller sykler mer i hverdagen
 • effekt på sykdomsbyrden ved at flere eldre blir mer fysisk aktive

Målgruppe

Kalkulatoren kan brukes av kommuner, regioner, statlige myndigheter og andre aktører som vurderer tiltak for å øke befolkningens aktivitetsnivå.

Hvordan fungerer kalkulatoren

Det er mulig å beregne resultatet av endringer i aktivitetsnivået basert på

 • et valgt antall personer (minst 100)
 • aldersgruppe hvor endring i aktivtetsnivå skjer
 • fem ulike kategorier av endring i aktivitetsnivå
  • fra fysisk inaktiv til delvis aktiv
  • fra fysisk inaktiv til fysisk aktiv 
  • fra fysisk inaktiv til ekstra aktiv
  • fra delvis aktiv til fysisk aktiv
  • fra fysisk aktiv til ekstra aktiv

Endringene er estimert i et livsløpsperspektiv og forutsetter at aktivitetsnivået opprettholdes. Resultatene presenteres i enheten helsetapsjusterte leveår DALYs og leveår. Forenklet kan man si at det betyr friske leveår.

Gjør en beregning

Velg antall personer, aldersgruppe og ønsket endring i aktivitetsnivå i cellene nedenfor. 

 

Forklart aktivitetsnivå

En sentral variabel brukt i kalkulatoren er nivået av fysisk aktivitet. Aktivitetsnivå er delt inn i fire grupper, basert på rådene om fysisk aktivitet til voksne og eldre. Nedenfor er de kort forklart:

 

AktivitetsnivåForklaring aktivitetsnivå
Fysisk inaktivDenne gruppen sitter mye og beveger seg lite, og da hovedsakelig med aktivitet av lav intensitet.
Delvis fysisk aktivOmtrent 5–20 minutters daglig lett eller litt anstrengende aktivitet – f.eks. gange ca. 1–2 km.
Fysisk aktivMinst 20–40 minutter med litt anstrengende aktivitet, eller minst 10–20 minutter med anstrengende fysisk aktivitet hver dag, eventuelt en kombinasjon. F.eks. gange ca. 2–4 km.
Ekstra fysisk aktiv

Mer enn 40 minutter med litt anstrengende aktivitet, eller mer enn 20 minutter med anstrengende fysisk aktivitet hver dag, eventuelt en kombinasjon.

 


Det vil for eksempel være mulig å endre aktivitetsnivå fra fysisk inaktiv til delvis fysisk aktiv ved å begynne å gå en lett eller litt anstrengende 10 minutters tur morgen eller kveld.
 

Hva er helsetapsjusterte leveår – DALYs?

DALY (Disability-Adjusted Life Year) er et mål på sykdomsbyrden og kan beskrives som helsetapsjusterte leveår. DALY kombinerer informasjon om sykelighet og dødelighet. Helsetap blir vurdert på en skala fra 0 (perfekt helse) til 1 (død). Les mer om sykdomsbyrde (fhi.no).

 

Kilde

Kilde: Helsedirektoratet (2024). Vunne leveår og helsetapsjusterte leveår (DALYs) ved fysisk aktivitet. Økt fysisk aktivitet kan gi redusert sykdomsbyrde.