Godkjenning av virksomheter for organdonasjon

Veiledning til søknad om godkjenning av virksomheter for organdonasjon beregnet for transplantasjon.