Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvem kan, og hvem kan ikke være blodgivere

Hvem kan være blodgiver

 • Blodgiveren skal være frisk.
 • Alder ved første givning skal være minst 18 år og høyst 60 år. For førstegangsgivere over 60 år foretas det et skjønn av blodbankens lege, og blodgivere over 65 år kan gi blod etter årlig tillatelse fra blodbankens lege.
 • Det er krav til vekt, blodtrykk, hemoglobin, medikamentbruk m.m.
 • Det er også krav til at blodgiveren ikke er i risikogruppe for hiv, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod.
 • Personer som har solgt seksuelle tjenester aksepteres som blodgivere når det har gått minst 12 måneder siden siste seksuelle kontakt.
 • Menn som har hatt sex med menn kan gi blod når det har gått 12 måneder siden siste seksuelle kontakt.

Slik blir du blodgiver (helsenorge.no)

Hvem kan ikke være blodgiver

 • Personer som er syke skal ikke gi blod.
 • Enkelte sykdommer gir permanent eller midlertidig utelukkelse fra blodgivning
 • Personer som bruker faste medisiner (unntatt f.eks. p-piller, allergimedisin og midler mot lavt stoffskifte).
 • Føde- og oppvekstland samt kortere eller lengre opphold i enkelte land gir permanent eller midlertidig utelukkelse. Geografiske kriterier for utelukkelse følger av reell smitterisiko på bakgrunn av epidemiologiske forhold i ulike land.
 • Personer som tilhører en risikogruppe for smitte av infeksjonssykdommer som kan smitte ved blodoverføring kan ikke gi blod. Dette gjelder for eksempel etter bruk av dopingmidler eller narkotiske midler injisert med sprøyter og for personer som selger seksuelle tjenester.
 • Menn som har sex med menn (msm) har som gruppe en forhøyet risiko for smitte med seksuelt overførbare infeksjoner som kan overføres gjennom blod, og kan derfor ikke gi blod. Her vil det bli en endring, se endringer i karanteneregler for menn som har sex med menn (helsedirektoratet.no)

Spørreskjema for utvelgelse av blodgivere

Utvelgelseskriteriene for blodgivere er ett av flere tiltak som skal bidra til et høyt beskyttelsesnivå og hindre overføring av smitte ved blodtransfusjon. Kriteriene er utdypet i Veileder for transfusjonstjenesten.

Et spørreskjema hjelper til å identifisere hvem som kan være blodgivere.

Blodgiverkarantene i forbindelse med spesielle epidemiologiske situasjoner

Helsedirektoratet har ansvar for å oppdatere blodbankene om aktuelle epidemiologiske situasjoner som medfører rask implementering av endrete krav angående geografiske blodgiverkriterier. 

De generelle geografiske utvelgelseskriteriene baserer seg på epidemiologisk statistikk fra Verdens helseorganisasjon (WHO) gjengitt i WHOs publikasjon «International Travel and Health» (who.int) 

Kart over områder med Vestnilvirus og andre spesielle epidemiologiske situasjoner (ecdc.europa.eu)

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 28.02.2024 Se tidligere versjoner