Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvem kan, og hvem kan ikke være blodgivere

Hvem kan være blodgiver

  • Blodgiveren skal være frisk.
  • Alder ved første givning skal være minst 18 år og høyst 60 år. For førstegangsgivere over 60 år foretas det et skjønn av blodbankens lege, og blodgivere over 65 år kan gi blod etter årlig tillatelse fra blodbankens lege.
  • Det er krav til vekt, blodtrykk, hemoglobin, medikamentbruk m.m.
  • Det er også krav til at blodgiveren ikke er i risikogruppe for hiv, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod.
  • Menn som har hatt sex med menn og personer som har solgt seksuelle tjenester aksepteres som blodgivere når det har gått minst 12 måneder siden siste seksuelle kontakt. Her vil det bli en endring, se endringer i karanteneregler for menn som har sex med menn (helsedirektoratet.no)

Slik blir du blodgiver (helsenorge.no)

Hvem kan ikke være blodgiver

  • Personer som er syke skal ikke gi blod.
  • Enkelte sykdommer gir en permanent utelukkelse fra blodgivning, andre sykdommer gir midlertidig utelukkelse.
  • Personer som bruker faste medisiner (unntatt f.eks. p-piller, allergimedisin og midler mot lavt stoffskifte).
  • Geografiske kriterier for utelukkelse - reell smitterisiko på bakgrunn av epidemiologiske forhold i ulike land. Føde- og oppvekstland samt kortere eller lengre opphold i enkelte land gir permanent utelukkelse. Opphold i andre land kan gi midlertidig utelukkelse.
  • Personer som tilhører en risikogruppe for smitte av infeksjonssykdommer som kan smitte ved blodoverføring. Dette gjelder ved bruk av dopingmidler eller narkotiske midler injisert med sprøyter, for prostituerte og menn som har sex med menn.

Spørreskjema for utvelgelse av blodgivere

Utvelgelseskriteriene for blodgivere er ett av flere tiltak som skal bidra til et høyt beskyttelsesnivå og hindre overføring av smitte ved blodtransfusjon. Kriteriene er utdypet i Veileder for transfusjonstjenesten.

Et spørreskjema hjelper til å identifisere hvem som kan være blodgivere.

Blodgiverkarantene i forbindelse med spesielle epidemiologiske situasjoner

Helsedirektoratet har ansvar for å oppdatere blodbankene om aktuelle epidemiologiske situasjoner som medfører rask implementering av endrete krav angående geografiske blodgiverkriterier. 

De generelle geografiske utvelgelseskriteriene baserer seg på epidemiologisk statistikk fra Verdens helseorganisasjon (WHO) gjengitt i WHOs publikasjon «International Travel and Health» (who.int) 

Kart over områder med Vestnilvirus og andre spesielle epidemiologiske situasjoner (ecdc.europa.eu)

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 26.06.2023 Se tidligere versjoner