Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Menn som har sex med menn må vente med å gi blod

Person som gir blod og blodprøver

Foto: Mostphotos

Først publisert: 17.02.2024 Siste faglige endring: 17.02.2024

I fjor sommer sa Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet at det skulle legges til rette for at menn som har sex med menn kan bli blodgivere, etter samme kriterier som for heterofile. Nå er tidspunkt for endringen forsinket.

– Helsedirektoratet har jobbet for at endringen skulle tre i kraft ved årsskiftet. Det klarte vi ikke, noe som er sterkt beklagelig. Vi kan heller ikke si når dette blir klart, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

Flere problemstillinger  

Forslaget om endring var basert på en smittevernvurdering fra Folkehelseinstituttet som konkluderte med at menn som har sex med menn og som lever i stabile og monogame parforhold vil kunne anses som trygge blodgivere.  

Bjørn Guldvog forklarer at det underveis i arbeidet har kommet frem nye faglige problemstillinger som må vurderes og avklares. Han innser at Helsedirektoratet har vært for optimistiske om tidspunkt for mulig gjennomføring. 

–  Arbeidet med å iverksette anbefalingen fra Folkehelseinstituttet viste seg mer krevende enn vi hadde forutsett, blant annet fordi fagmiljøene i blodbankene og vårt fagråd, Transfusjonsrådet, har pekt på en del problemstillinger som må utredes bedre før endringene kan gjennomføres. Vi er opptatt av at dette må gjøres på en sikker og god måte innenfor den rammen man i dag driver blodbanker på i Norge. Det betyr blant annet at vi må innhente mer kunnskap og data fra andre land om hvordan de selekterer blodgivere og hvilke erfaringer de har med nylige endringer av sine kriterier for blodgiving, sier Guldvog. 

Helsedirektoratet henter nå inn mer informasjon fra blant annet Nederland og Irland som har åpnet for at menn som har sex med menn kan bli blodgivere. Dette gir nyttig bakgrunn for det videre arbeide i Norge. 

–  Vi har regelmessige møter på nordisk nivå. Så langt er det bare Finland som har endret regelverket, sier Guldvog.

Arbeidsgrupper 

–  Når rutiner og kriterier rundt blodgiving skal endres, er det viktig for oss at dette kan gjøres på en trygg måte, og derfor ønsker vi ikke å gå for fort frem i denne prosessen. Vi har undervurdert hvor vanskelig og tidkrevende dette arbeidet er, sier Guldvog. 
Helsedirektoratet jobber nå videre sammen med fagmiljøene for at endringer skal innføres, både for mottakere av blodet og for giverne.  

–  Vi kan ikke gi eksakt dato for når endringen kan innføres, men det skal skje så snart vi og fagmiljøene har fått på plass et godt fundament med gode rutiner, sier Bjørn Guldvog. 

Helsedirektoratet setter nå ned to arbeidsgrupper på området: 

  • En arbeidsgruppe som skal utrede mulige endringer av både testmetoder og testregimer. Både praktiske og økonomiske konsekvenser må utredes. 
  • En annen arbeidsgruppe skal se på kunnskapsgrunnlaget og vurdere hva vi bør gjøre i Norge. 

Blodgivning og transfusjonsmedisin

Endringar i karantenereglar for menn som har sex med menn

Abonner på nytt eller oppdatert innhold