Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Generelt

Gravide kvinner oppfordres til å ta kontakt med jordmor (helsestasjon) eller fastlege så snart de har fått bekreftet graviditet. Dette også for å gi kvinnene tid til å tenke igjennom om de vil benytte seg av tilbud om fosterdiagnostikk og tid til å henvise til ultralydundersøkelsen.

Personell hos fastleger og ved helsestasjon, som håndterer henvendelser fra gravide,  setter opp tid for første konsultasjon i svangerskapet så tidlig som mulig. Tolk benyttes ved behov.

Helsepersonell i svangerskapsomsorgen tilbyr informasjon til gravide og eventuelt partner om muligheten for ultralyd i svangerskapet. Tilbudet utvides, og omfatter nå  fosterdiagnostikk med ultralydundersøkelse i uke 11+0-13+6 i tillegg til ultralydundersøkelsen i uke 17-19.

Informasjon om ultralydundersøkelsen i uke 11+0-13+6 omtales her separat fra informasjon om NIPT, selv om det er viktig å se disse to undersøkelsene i sammenheng dersom den gravide den gravide har rett til NIPT gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen og ønsker dette.

Helsepersonell kan gjøre gravide oppmerksomme på informasjon om fosterdiagnostikk på www.helsenorge.no før hun møter til første konsultasjon.

Siste faglige endring: 05. februar 2024