Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.1. Generelt

Gravide med indikasjon for fosterdiagnostikk og gravide som er 35 år eller eldre ved termin har rett til å få tilbud om NIPT for trisomi 13, 18 og 21 gjennom den offentlige helsetjenesten. Helsepersonell i svangerskapsomsorgen   tilbyr informasjon og veiledning til den gravide og ev. partner om NIPT og testens muligheter og begrensninger.

Det tilstrebes at tidlig ultralyd tas før NIPT-testen , da svangerskapslengden og antall fostre er avgjørende for å kunne få et pålitelig svar fra NIPT. Dersom tidlig ultralyd ikke er gjort før NIPT, må det i forkant av NIPT gjøres en ultralydundersøkelse for å bestemme antall fostre, fosterets alder og bekrefte at fosteret lever. Denne ultralydundersøkelsen erstatter ikke tidlig ultralyd.  

Sykdom og avvik i fosterlivet kan påvises ved ulike typer fosterdiagnostikk. Det er bl.a. mulig å få informasjon om fosterets arvemateriale gjennom å analysere fritt DNA fra morkaken, såkalt cellefritt foster-DNA, i en blodprøve fra den gravide (NIPT). NIPT for å undersøke for trisomi 13, 18 og 21 er nå tillatt for alle gravide.

Muntlig samtykke  anses å være tilstrekkelig ved henvisning til fosterdiagnostikk. Spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for å innhente skriftlig samtykke før undersøkelsen utføres. Det noteres på Helsekortet at samtykket er gitt. For at den gravide skal kunne foreta et informert valg om fosterdiagnostikk er det viktig at hun får tilstrekkelig informasjon om NIPT (som er en fosterdiagnostisk metode), det praktiske rundt prøvetaking og om testens styrke og svakheter. Tolk skal benyttes ved behov. Informasjonen skal gis forut for henvisning til ultralydundersøkelsen i første trimester. NIPT for trisomi 13, 18 og 21 er en tilleggsundersøkelse som er tillatt for alle og som kvinnen kan takke ja eller nei til. Om den gravide takker nei til NIPT-testen påvirkes ikke tilbudet om første trimester ultralyd. Gravide som er 35 år eller eldre ved termin, eller har annen indikasjon for NIPT for trisomi 13, 18 og 21, har rett til å få denne NIPT-testen gratis i offentlig helsetjeneste. Mer informasjon finnes på helsenorge.no.

Siste faglige endring: 05. februar 2024