Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Tilbud om ultralydundersøkelse i uke 11+0–13+6 og NIPT til gravide som er 35 år eller eldre ved termin innføres fra 1. januar 2022. Tilbud om ultralydundersøkelse i uke 11+0-13+6 til alle gravide innføres i 2022.

Informasjonen på denne siden vil bidra til å gi helsepersonell kompetanse om nytt tilbud om ultralydunderøkelse i uke 11+0–13+6 til alle gravide og utvidet tilbud om NIPT. Formålet er å gi lege og jordmor et godt grunnlag for å gi informasjon og veilede gravide om tilbudet. Felles informasjon vil bidra til å redusere uønsket variasjon og fremme god kvalitet og samhandling i helse- og omsorgstjenestene.

Bakgrunn

Stortinget har vedtatt tilbud om ultralyd til alle gravide i første trimester og at det skal være tillatt for alle gravide å få utført NIPT (non-invasiv prenatal test). Ved behandlingen av prop. 34 L. (2019-2020) Endringer i bioteknologiloven mv., bestemte Stortinget at alle gravide skal få tilbud om ultralyd i første trimester gjennom den offentlige helsetjenesten. Stortinget har videre bestemt at NIPT skal være tilgjengelig for alle gravide. Gravide med indikasjon for fosterdiagnostikk og gravide som er 35 år eller eldre ved termin har rett til å få tilbud om NIPT gjennom den offentlige helsetjenesten. NIPT-testen som er tilgjengelig for alle gravide undersøker om fosteret kan ha trisomi 13, 18 eller 21.

I bioteknologilovens formålsbestemmelse presiseres det at medisinsk bruk av bioteknologi skal brukes til beste for menneske i et samfunn der det er plass til alle. Helsepersonell som tilbyr svangerskapsomsorg skal sikre at formålet med bioteknologiloven oppfylles.

På Helsedirektoratets nettsider finnes informasjon om fosterdiagnostikk Fosterdiagnostikk - Helsedirektoratet . Ultralydundersøkelsen i uke 11+0 - 13+6 ("tidlig ultralyd") som blir et tilbud til alle gravide i løpet av 2022, regnes som fosterdiagnostikk. NIPT for trisomi 13, 18 og 21 er også en godkjent fosterdiagnostisk metode. Det er stilt nærmer vilkår for bruk av metoden: Endring av vilkår for bruk av NIPT . NIPT anbefales å tas etter "tidlig ultralyd", men kan tas fra uke 10+0. Tas prøven før "tidlig ultralyd" gjøres en ultralydundersøkelse bl.a. for å estimere fosterets alder. Denne ultralydundersøkelsen er ikke fosterdiagnostikk.

Fosterdiagnostikk krever skriftlig samtykke. Skriftlig samtykke innhentes av lege eller jordmor ved virksomheten som er godkjent for å tilby fosterdiagnostikk. Muntlig samtykke  anses å være tilstrekkelig ved henvisning til fosterdiagnostikk.

Ultralydundersøkelsen i uke 17-19 regnes ikke som fosterdiagnostikk etter bioteknologiloven.

Oslo universitetssykehus har laget en animasjonsfilm med informasjon om tidlig ultralyd og NIPT.

Siste faglige endring: 05. februar 2024