Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus – informasjon om prosjektet

Helsedirektoratet samarbeider med helsetjenesten om å revidere retningslinjen. Reviderte kapitler publiseres fortløpende. Prosjektet er planlagt å vare ut 2021.

Kontakt

Send oss gjerne innspill på: antibiotikaisykehus@helsedir.no

Reviderte kapitler med frist for innspill

Kapittel Ansvarlig Publisert Frist for innspill
Febril nøytropeni Stina Jordal 5. oktober 2021 1. februar 2022
Infeksjoner i ben og ledd Eirik Mueller Indrebø 27. mai 2021 Utløpt
Urinveisinfeksjoner Bjørn Waagsbø 15. mars 2021 Utløpt
Endokarditt Torgun Wæhre 15. mars 2021 Utløpt
Infeksjoner i sentralnervesystemet Stina Jordal  15. mars 2021 Utløpt
Infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve Kristine Lillebø og Per Espen Akselsen 23. november 2020 Utløpt
Invasive soppinfeksjoner Stina Jordal 3. september 2020 Utløpt
Nedre luftveier Torgun Wæhre 3. september 2020 Utløpt

Plan for revisjonen

Prosjektet følger i hovedsak planen lagt i forprosjektet, se rapport (PDF). De neste kapitlene som blir revidert er disse:

Kapittel Ansvarlig Planlagt publisering
Febril nøytropeni Stina Jordal 1. november 2021
Infeksjoner i hud og bløtdeler Eirik Mueller Indrebø 15. desember 2021
Antibiotikaprofylakse ved kirurgi Per Espen Akselsen 15. desember 2021
Sepsis Torgun Wæhre 15. desember 2021
Abdomen Bjørn Waagsbø 15. desember 2021

Vi vil oppdatere denne tabellen utover i prosjektet.

Video/presentasjoner av reviderte kapitler

Ben- og leddinfeksjoner

Se presentasjon av reviderte anbefalinger for ben- og leddinfeksjoner (video, vimeo.com). Publisert 27. mai.

Urinveisinfeksjoner

Se presentasjon av reviderte anbefalinger for urinveisinfeksjoner (PDF). Publisert 15. mars.  

Endokarditt

Se presentasjon av reviderte anbefalinger for endokarditt (PDF). Publisert 15. mars.  

Infeksjoner i sentralnervesystemet

Se presentasjon av reviderte anbefalinger for infeksjoner i sentralnervesystemet (PDF). Publisert 15. mars.  

Nedre luftveier og invasive soppinfeksjoner

3. september ble reviderte anbefalinger for infeksjoner i nedre luftveier og invasive soppinfeksjoner publisert. Se video av webinaret der endringene ble gjennomgått.

Prosjektgruppe og redaksjon

Revisjonen gjøres av Helsedirektoratet i tett samarbeid med helsetjenesten. Helsedirektoratets metodikk for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer legges til grunn for arbeidet.  Hege Wang, Helsedirektoratet, er prosjektleder. Børge Myrlund Larsen, og Lene Linnerud er med i prosjektgruppa. Per Espen Akselsen er ansatt i prosjektet i 50 prosent stilling. Han er infeksjonsmedisiner og arbeider ellers ved nasjonal kompetansetjeneste for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten. Hans rolle i prosjektet er redaktør (faglig ansvarlig).

Det er etablert en redaksjon med infeksjonsmedisinere, rekruttert via RHF-ene: 

  • Bjørn Waagsbø (Helse Midt)
  • Eirik Mueller Indrebø (Helse Sør-øst) (fra mars 2020)
  • Stina Jordal (Helse Vest)
  • Torgun Wæhre (Helse Sør-øst)

Sammen med prosjektgruppen i Helsedirektoratet, vil redaksjonen stå for søk og kunnskapsinnhenting, og utarbeiding av utkast til anbefalinger.

Fagnettverk

Prosjektet ønsker å knytte til seg et fagnettverk med interesserte fagpersoner for kvalitetssikring av anbefalingene og forankring i fagmiljøene. Medlemmer i disse vil bli lagt ut på denne siden etter hvert. Oppgaven til fagnettverkene er først å vurdere dagens anbefalinger og deretter gi innspill på reviderte anbefalinger. 

Fagnettverk infeksjoner i abdomen

Kapittelansvarlig: Bjørn Waagsbø, spesialist i infeksjonsmedisin

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Trond Cooper Infeksjonsmedisin Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus
Solveig Mo Gastrokirurgi Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Ruben Dyrhovden Mikrobiologi Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Marte Glambek Infeksjonsmedisin Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Toto Hølmebakk Gastrokirurgi Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
Maria Helene Strand Bekkevold Gastrokirurgi Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus
Kristian Tonby Infeksjonsmedisin Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål  sykehus
Kjetil Søreide Gastrokirurgi Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus
Heidi Johanne Espvik Mikrobiologi Akershus universitetssykehus HF 

Fagnettverk febril nøytropeni

Kapittelansvarlig: Stina Jordal, spesialist i infeksjonsmedisin

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Kristin Nordal Farmakologi Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Marianne Aanerud Lungemedisin Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Knut Anders Mosevoll   Infeksjonsmedisin Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Balasz Lundgren Infeksjonsmedisin Akershus universitetssykehus HF 
Bjørn Odd Johnsen Mikrobiologi og onkologi Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål  sykehus
Anders Eivind Myhre Hematolog Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Ingvild Nordøy Infeksjonsmedisin Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Miroslav Kojic Infeksjonsmedisin Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Kristoffer Endresen Mikrobiologi Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Kristin Toftaker Killingberg Onkolog St. Olavs hospital HF

Fagnettverk antibiotikaprofylakse ved kirurgi

Kapittelansvarlig: Per Espen Akselsen, spesialist i infeksjonsmedisin

Navn  Kompetanse Arbeidsgiver Kapitler
Ragnhild Raastad Infeksjonsmedisin Oslo Universitetssykehus HF Alle
Jeanette Johansen Farmasi Universitetssykehuset Nord-Norge HF Alle
Terje Osnes Øre-nese-hals Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet Øre-nese-hals
Gunbjørg Tysvær Øre-nese-hals Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø Øre-nese-hals
Sigbjørn Løes Kjevekirurgi Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus Øre-nese-hals
Henrik Ødegård Øre-nese-hals St. Olavs hospital HF Øre-nese-hals
Lynn Biserød Øre-nese-hals Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus Øre-nese-hals

Fagnettverk ben- og leddinfeksjoner

Kapittelansvarlig: Eirik Müller Indrebø, spesialist i infeksjonsmedisin

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Olav Lutro Infeksjonsmedisin Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus
Christian Pollman Ortopedi Akershus universitetssykehus HF
Jeanette Schultz Johansen Farmasi Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Håvard Dale Ortopedi Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Ida Tveter Infeksjonsmedisin Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål  sykehus
Jan Kristian Damås Infeksjonsmedisin St. Olavs hospital HF
Else Johanne Rønning Infeksjonsmedisin Vestre Viken HF, Bærum
Tina Wik Ortopedi St. Olavs hospital HF
Karina Olsen Mikrobiolog Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Dag Henrik Reikvam Infeksjonsmedisin og indremedisin Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål  sykehus

 

Fagnettverk endokarditt

Kapittelansvarlig: Torgun Wæhre, spesialist i infeksjonsmedisin

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Alexander Leiva Infeksjonsmedisin Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Birgitta Ehrnstrøm Infeksjonsmedisin St. Olavs hospital HF
Geir Sand Infeksjonsmedisin Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus
Heidi Espvik Mikrobiolog Akershus universitetssykehus HF
Olav Fjære Infeksjonsmedisin Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger sykehus
Paul Christoffer Lindemann Mikrobiolog Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Trygve Huseby Kardiolog Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål  sykehus

Fagnettverk sentralnervesystem

Kapittelansvarlig: Stina Jordal, spesialist i infeksjonsmedisin

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Christian Helland Nevrokirurg Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Else Quist-Paulsen Infeksjonsmedisin og mikrobiologi Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål  sykehus
Hanne Kvarenes Infeksjonsmedisin Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Harald Steinum Infeksjonsmedisin St. Olavs hospital HF
Helene Skjefte Infeksjonsmedisin Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sykehus
Hilde Skudal Infeksjonsmedisin Sykehuset Telemark HF
Hilde Sporsem Farmasi Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål  sykehus
Kristoffer Endresen Mikrobiologi Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Steinar Skrede Infeksjonsmedisin Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

Fagnettverk urinveier

Kapittelansvarlig: Bjørn Waagsbø, spesialist i infeksjonsmedisin

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Nils Grude Mikrobiologi Sykehuset i Vestfold HF
Peder Gjengstø Urologi Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Sedina Kvalvik Gynekologi Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Hanna Eilertsen Infeksjonsmedisin Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Inger Vandvik Geriatri Vestre Viken HF, Bærum sykehus
Susanne Hernes Geriatri Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 
Tom Tørhaug Fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs hospital HF
Malin Thulesius Intensivmedisin, smittevern Sunnaas sykehus HF
Rut Undheim Infeksjonsmedisin Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus
Liv Hesstvedt Infeksjonsmedisin Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus

Fagnettverk invasive soppinfeksjoner

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Tor Henrik Tvedt Blodsykdommer Haukeland universitetssykehus
Yngvar Fløisand Blodsykdommer Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Alexander Leiva Infeksjonsmedisin Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Gro Grimnes Infeksjonsmedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF, UNN Tromsø
Jørn-Åge Longva Infeksjonsmedisin Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sykehus
Liv Hesstvedt Infeksjonsmedisin Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Ingvild Nordøy Infeksjonsmedisin og mikrobiologi Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Raisa Hannula Infeksjonsmedisin og mikrobiologi St. Olavs hospital HF
Cecilie Torp Andersen  Mikrobiologi og barnesykdommer Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Fagnettverk nedre luftveier

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Anne Berit Guttormsen Anestesiologi Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Hans Erling Simonsen Infeksjonsmedisin Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Jan Erik Berdal Infeksjonsmedisin Akershus universitetssykehus HF 
Jon Sundal Infeksjonsmedisin Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus
Lars Heggelund Infeksjonsmedisin Vestre Viken HF, Drammen sykehus
Oddvar Oppegård Infeksjonsmedisin Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Durdica Kulosman Lungemedisin St. Olavs hospital HF
Andreas Christensen Mikrobiologi St. Olavs hospital HF

Fagnettverk øvre luftveier – hode hals

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Sigbjørn Løes Kjevekirurgi Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Morten Enersen Odontologi Universitetet i Oslo
Bodil Lund Odontologi Universitetet i Bergen
Terje Andreas Osnes Øre-nese-hals Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Kristin Liyanarachi Infeksjon St. Olavs hospital HF
Gunnbjørg Tysvær Øre-nese-hals Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Dagfinn Skaare Mikrobiologi Sykehuset i Vestfold HF
Hogne Vaagland Øre-nese-hals Privatpraktiserende

Fagnettverk sepsis

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Jan Kristian Damås Infeksjonsmedisin St. Olavs hospital HF og NTNU
Bjørn Blomberg Infeksjonsmedisin Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Hans Flaatten Intensivmedisin Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Erik Solligård Intensivmedisin St. Olavs hospital HF og NTNU
Gorm Hansen Mikrobiologi og infeksjon Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Bjørn Egil Johansen Intensivmedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hilde Skudal Infeksjonsmedisin Sykehuset Telemark HF
Børge Gjøse Infeksjonsmedisin Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus
Hans Erling Simonsen Infeksjonsmedisin Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Aleksander Rygh Holten Infeksjonsmedisin Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Hilde Sporsem Farmasøyt Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Elin Helseth Intensivmedisin Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Pascal Brügger-Synnes Infeksjonsmedisin Helse Møre og Romsdal HF
Kristin Hauss Intensivmedisin Sykehuset Telemark HF
Kristin Sandal Berg Intensivmedisin Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Karina Olsen  Mikrobiologi og infeksjon Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Styringsgruppe

Johan Georg Torgersen - prosjekteier Helsedirektoratet
Morten Græsli Helsedirektoratet
Svein Lie Helsedirektoratet
Kristian Onarheim HM RHF
Jon Birger Haug HSØ RHF
June Utnes Høgli HN RHF
Panchakulasingam Kandiah HV RHF

Referansegruppe

Line H. Johansen Helsedirektoratet
Torunn Janbu Helsedirektoratet
Svein Høegh Henrichsen Helsedirektoratet
Kirsten Hjelle Helsedirektoratet
Arnfinn Sundfjord AFA
Maja Flønes Monsen Sykehusinnkjøp
Canan Bayar Statens legemiddelverk
Steinar Madsen Statens legemiddelverk
Linn Brandt Direktoratet for e-helse
Astrid Louise Wester FHI
Hilde M.Sporsem Norske sykehusfarmasøyters forening
Arnold Måsøval-Jensen Norsk sykepleierforbund
Silje Bakken Jørgensen Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Gry Klouman Bekken Norsk forening for infeksjonsmedisin
Lill Thorsen Kreftforeningen
Heine Århus FFO
Joar Tapper Brobakk Brukerutvalg HM RHF
Oddrun Strand Rangenes Brukerutvalg HV RHF
Elisabeth Sundkvist Brukerutvalg HN RHF
Heidi Skaara Brorson Brukerutvalg HSØ RHF

Bakgrunn for prosjektet

Retningslinjen er et viktig bidrag til reduksjon i bruk av unødvendig bredspektret og resistensdrivende antibiotika. Denne retningslinjen er av de mest brukte, med rundt 60 000 sidehenvisninger hver måned. Målgruppen er hovedsakelig LIS leger og sykehusleger med ulike spesialiteter, men også andre helseprofesjoner bruker retningslinjen. Den ble utgitt i 2013. Det har kommet mye ny kunnskap siden da, og det er nå behov for å gå nøye gjennom alle kapitlene.

Helsedirektoratet etablerte en ny plattform for sitt digitale innhold våren 2019. Vi ønsker at retningslinjer i enda større grad er standardiserte og strukturerte i sin oppbygging, og bruker ulike kodeverk. Den nye retningslinjen skal være forenklet og brukervennlig. Målet er at helsepersonell på sikt skal kunne hente opp innholdet i sine digitale arbeidsverktøy.

Det er også viktig at den reviderte retningslinjen er godt harmonert med retningslinjen for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten. Prosjektet har også som mål å etablere en prosess for videre forvaltning av retningslinjen, som samarbeid mellom helsetjeneste og direktorat.

Se også: Informasjon om prosjektet på antibiotika.no/KAS

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 14.10.2021 Se tidligere versjoner