Hopp til hovedinnholdet

Oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus - informasjon om prosjektet

Helsedirektoratet skal i samarbeid med helsetjenesten revidere retningslinjen. Prosjektet starter i mai 2019, og vil vare i to år. De første reviderte anbefalingene vil bli publisert høsten 2019.

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus er et viktig bidrag til reduksjon i bruk av unødvendig bredspektret og resistensdrivende antibiotika. Målgruppen er hovedsakelig LIS leger og sykehusleger med ulike spesialiteter, men også andre helseprofesjoner bruker retningslinjen. Den ble utgitt i 2013. Det har kommet mye ny kunnskap siden da, og det er nå behov for å gå nøye gjennom alle kapitlene.

Revisjonen gjøres av Helsedirektoratet i tett samarbeid med helsetjenesten. Per Espen Akselsen, fra Nasjonal kompetansetjeneste for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten, er ansatt i prosjektet i 50 prosent stilling. Hvert regionale helseforetak skal ha en representant i en redaksjonsgruppe, og også delta i prosjektets styringsgruppe. I tillegg skal ulike fagnettverk involveres i gjennomgang av de ulike kapitlene.

Et sentralt mål er å standardisere og strukturere anbefalingene, og knytte dem opp til ulike kodeverk. Slik kan helsepersonell få tilgang til innholdet i sine digitale arbeidsverktøy.

Kontakt

Hege Wang, prosjektleder, Helsedirektoratet: hege.wang@helsedir.no

Først publisert: 02.04.2019