Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bevillingsregisteret

Bevillingsregisteret skal gi en totaloversikt over alle bevillinger for salg og skjenking av alkohol, innehavere av statlig tilvirkningsbevilling og de som har rett til import og engrossalg av alkoholholdig drikk i næring.

Et oppdatert register med korrekte opplysninger bidrar til en tryggere alkoholomsetning.

Det er den enkelte bevillings- og registreringsmyndighet som har ansvar for å registrere og vedlikeholde opplysninger i registeret.  Alle opplysninger i registeret er offentlige, men registrering og vedlikehold krever at man logger inn. Det er den enkelte myndighet som selv gir tilgang til aktuelle medarbeidere. Dette skjer i Altinn.

Registeret inneholder også opplysninger om virksomheter som har registrert seg for tobakksalg. Les mer om registreringsplikt for å selge tobakk og tobakkssurrogater.

Tilgang til Tobakkssalgs- og Bevillingsregisteret

Registrering og vedlikehold av opplysninger i Bevillingsregisteret, samt uttrekk av oversikter fra begge registrene, krever innlogging fra kommunen.

Tobakkssalgs- og Bevillingsregisteret benytter Id-porten i kombinasjon med tilgang gitt via Altinn. Pålogging skjer for eksempel med BankID eller MinID. På denne måten kan kommunen selv administrere sine ansattes tilgang til registrene uten å måtte henvende seg til Helsedirektoratet.

En ansatt hos kommunen må gis tilgang til registrene via Altinn. Denne tilgangen kan i utgangspunktet gis av personer som er registrert med en rolle knyttet til kommunens organisasjonsnummer i Enhetsregisteret - for eksempel daglig leder eller kontaktperson. 

Tilgang til registeret er gitt til hovedenheten til kommunen i Enhetsregisteret. Rettigheter til Tobakks- og Bevillingsregisteret kan derfor kun tildeles fra denne hovedenheten i Altinn. Dersom det er behov for at organisasjonsledd under hovedenheten gis tilgang til å tildele rettigheter, vennligst gi tilbakemelding til Helsedirektoratet om dette.

Hvordan gi tilgang til Tobakkssalgs- og Bevillingsregisteret til en ansatt?

Det er nødvendig å gi rettigheten «Fylle ut» til tjenesten «Tobakkssalgs- og Bevillingsregisteret – Kommune» i Altinn til den ansatte.

Person med rett til å gi rettigheter videre i Altinn, må logge seg inn på Altinn.no og deretter:

 1. Velg menyvalget «Profil, roller og rettigheter»
 2. Velg myndigheten en representerer i feltet «For»
 3. Velg seksjonen «Andre med rettigheter til virksomheten» slik at denne seksjonen åpnes
 4. Velg «Legg til ny person eller virksomhet»
 5. Legg inn fødselsnummer og etternavn på den ansatte som skal gis tilgang til Tobakkssalgs- og Bevillingsregisteret.
 6. Klikk «Neste»
 7. I feltet «Gi nye rettigheter» start med å skrive «tobakk» slik at listen over valgmulighetene blir få.
 8. Klikk på «Tobakkssalgs- og bevillingsregisteret – Kommune».
 9. Klikk en gang på «Fylle ut»
 10. Klikk på «Gi rettigheter» 

Hvordan fjerne tilgang til Tobakkssalgs- og Bevillingsregisteret for en ansatt?

Når en ansatt slutter hos bevillings- og tilsynsmyndigheten er det samtidig nødvendig å fjerne vedkommende sin tilgang til Tobakkssalgs- og Bevillingsregisteret. I dette tilfellet fjerner man rettigheten «Fylle ut» til tjenesten «Tobakkssalgs- og bevillingsregisteret – Kommune» i Altinn til den ansatte.

Person med rett til å gi/fjerne rettigheter videre i Altinn, må logge seg inn på Altinn.no og deretter:

 1. Velg menyvalget « Profil, roller og rettigheter»
 2. Velg myndigheten en representerer i feltet «For»
 3. Velg seksjonen «Andre med rettigheter til virksomheten» slik at denne seksjonen åpnes
 4. Velg «Gi og fjerne rettigheter» for den aktuelle ansatte
 5. Velg «Fjern en eller flere rettigheter»
 6. Under seksjonen «Har også tilgang til disse enkelttjenestene», finn «Tobakkssalgs- og bevillingsregisteret – Kommune», og klikk på «Fjern» til høyre for denne.
 7. Klikk «Ferdig» 

Først publisert: 19.12.2017 Siste faglige endring: 19.12.2017 Se tidligere versjoner